Kolejne miasto w powiecie płońskim?

Ilona Krawczyk-Krajczyńska

publikacja 31.01.2020 16:56

Radni przyjęli stosowny wniosek, który jest pierwszym z kroków przybliżających Sochocin do odzyskania praw miejskich utraconych przed 150 laty.

Kolejne miasto w powiecie płońskim? Kościół parafialny stojący w centrum miejscowości wzniesiono ponad 100 lat temu. ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Do końca lutego potrwają konsultacje społeczne, które zweryfikują, czy mieszkańcy chcą, aby mazowiecka miejscowość odzyskała przywileje miejskie, które utraciła po 1869 roku.

- Byliśmy miastem przez 484 lata. W jednym z warszawskich muzeów przechowywany jest historyczny akt z 1385 r. nadający miejscowości prawa miejskie, jego kopię mamy w naszej Izbie Guzikarstwa. Sochocin był swego czasu miastem powiatowym i to bardzo rozległym, bo Czerwińsk n. Wisłą należał do jego granic. To sprawa ambicji. Robimy to dla kolejnych pokoleń - powiedział Jerzy Ryziński, wójt gminy.

Sochocin podobnie jak Czerwińsk n. Wisłą, utracił swoje przywileje w wyniku carskiej reformy administracyjnej po 1869 roku. Gminę zamieszkuje ok. 6 tys. osób, a w samym Sochocinie żyje prawie 2 tys. z nich. Mazowiecka miejscowość mogłaby zostać miastem najwcześniej 1 stycznia 2021 r. i byłaby czwartym miastem w powiecie płońskim.

Przedwojenny Sochocin słynął z rzemiosła, które rozwijało się w okolicy. Wśród różnych profesji na wyróżnienie zasługuje produkcja guzików z muszli rzecznych, która doczekała się upamiętnienia w miejscowym muzeum.

TAGI: