Modlitwa dla babci i dziadka

Ilona Krawczyk-Krajczyńska

publikacja 20.01.2020 22:54

- Dziękuję wam, babcie i dziadkowie, za waszą cichą i tak często skuteczną ewangelizację, głoszenie wiary i Boga, czasem bardziej efektywną niż dziesiątki kazań z ambony czy lekcji religii - mówił bp Mirosław Milewski, celebrując w Ciechanowie Mszę św. w intencjach seniorów.

Modlitwa dla babci i dziadka W rodzinnym Ciechanowie bp. Mirosława Milewskiego serdecznie witali przedstawiciele parafialnej wspólnoty, jednocześnie prosząc o wspólną modlitwę. Ilona Krawczyk-Krajczyńska /Foto Gość

Wydział ds. Rodzin oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zorganizowały tegoroczne spotkanie wspólnie z parafią pw. św. Piotra Apostoła. Zgromadzeni na Eucharystii przez wstawiennictwo świętych Joachima i Anny polecali serdecznej modlitwie swoich dziadków i babcie, osoby samotne oraz starsze.

– Dziękuję wam, że niestrudzenie przypominacie waszym dzieciom i wnukom, że warto chodzić na niedzielną Mszę św., że należy chrzcić dzieci i nadawać im chrześcijańskie imiona; za to, że zachęcacie młodych do zawierania sakramentu małżeństwa, a potem jak aniołowie stróżowie pomagacie im w wychowywaniu upragnionego potomstwa. Dziękuję wam za to, że prowadzicie młodych na cmentarze i uczycie ich historii rodzin, naszych miast i wsi. Dziękuję wszystkim seniorom, także tym, którzy nie mają wnuków, za waszą troskę o życie religijne naszego społeczeństwa – powiedział bp Milewski w kazaniu, apelując jednocześnie, aby nestorzy rozmawiali z młodzieżą o historii Polski i nie wstydzili się opowiadać o osobistych przeżyciach z czasu wojny, komunizmu czy stanu wojennego. - Zachęcam, byście opowiadali dzieciom i młodzieży to, co pamiętacie, byście to spisywali i zostawiali w rodzinach. Poczujcie się nauczycielami historii, bo "rodzina, która pamięta, ma przyszłość" – dodał biskup.

Ksiądz Wojciech Kućko podkreślał, że pomysł na takie coroczne świętowanie inspirowany był nauczaniem papieża Franciszka, który często mówi o potrzebie troski o seniorów. – Wzięliśmy sobie tę naukę do serca. Przez te spotkania chcemy też pokazać i podkreślić, że to nie tylko święto świeckie. Kościół pamięta o seniorach – mówił dyrektor wydziału ds. rodzin w kurii diecezjalnej.

Wybór tej ciechanowskiej parafii na miejsce diecezjalnego świętowania dnia babci i dziadka ucieszył bp. Milewskiego. To właśnie tu mieszka jego babcia, którą wspominał i polecał we wspólnej modlitwie.

Laurką dla seniorów były jasełka, w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 oraz śpiew kolęd w wykonaniu młodej scholi. Tradycją jest, że na corocznym świetowaniu rozdawane są obrazki z tekstem modlitwy Benedykta XVI za dziadków i babcie. Podobnie było podczas niedzielnego spotkania, kiedy każdy mógł zabrać tę modlitwę ze sobą, by odmawiać nie tylko w styczniowe dni.