Perła na peryferiach

Ilona Krawczyk-Krajczyńska

|

Gość Płocki 43/2019

publikacja 24.10.2019 00:00

Tym razem do miejsca kultu św. Antoniego w Ratowie przyjechali naukowcy z całej Polski, aby mówić o wielkiej rokokowej sztuce w małej mazowieckiej wsi.

Uczestnicy naukowego spotkania nie tylko słuchali referatów, ale też wnikliwie poznawali cenne zabytki ratowskiego kościoła. Uczestnicy naukowego spotkania nie tylko słuchali referatów, ale też wnikliwie poznawali cenne zabytki ratowskiego kościoła.
Ilona Krawczyk-Krajczyńska /Foto Gość

Do Ratowa najczęściej przybywają czciciele św. Antoniego, którzy od niedawna mogą tam również odpoczywać i modlić się, znajdując w klasztornych murach ciszę i rekolekcyjne skupienie.

Tym razem jednak pobernardyński klasztor stał się miejscem ogólnopolskiego sympozjum, na którym m.in. podsumowano wieloletni remont, który ocalił to miejsce przed niechybnym zniszczeniem. Od lat ks. Bogdan Pawłowski, rektor sanktuarium, powtarza, że jest co ratować w Ratowie, bo pobernardyński kompleks należy do najciekawszych rokokowych zabytków sakralnych i to nie tylko na Mazowszu – okazuje się, że w skali całego kraju jest obiektem pod wieloma względami unikatowym. Prawie 10 lat remontu pozwoliło tchnąć nowego ducha w pozakonne mury, bo choć nie ma w tym miejscu już ani bernardynów, ani sióstr misjonarek Świętej Rodziny, to jednak w dawnym klasztorze powstała Ostoja św. Antoniego, czyli przestrzeń na modlitwę, edukację oraz promocję mazowieckiej kultury i historii.

Za swoją aktywność społeczną i pracę na rzecz ochrony kultury stowarzyszenie Ratujmy Ratowo otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego, wręczoną podczas październikowej gali w Warszawie. Dwudniowe spotkanie podzielone zostało na sześć paneli. Mówiono m.in. o historii budowy kościoła w Ratowie, jego architekturze, wyposażeniu i wystroju rzeźbiarskim, oraz o roli, jaką odegrało to miejsce w życiu religijnym i kulturalnym tutejszej szlachty. Kolejne wystąpienia historyków sztuki zagłębiały się już w „detale” ratowskiej świątyni: zwłaszcza dotyczyły obrazów, w tym wizerunku św. Antoniego Padewskiego czy zabytkowych organów, o których mówił prof. Wiktor Łyjak. Była również mowa o oryginalnych haftach zachowanych na zabytkowych szatach liturgicznych i o kolekcji wotów.

– W sanktuarium zachowała się kolekcja wotów, które choć nie są szczególnie cenne co do formy czy techniki wykonania, to wiele mówią o pobożności mieszkańców regionu oraz potwierdzają trwający do dziś kult św. Antoniego – mówiła dr Jowita Jagla z Fromborka. – Mam nadzieję, że sympozjum pozwoli w pełni dostrzec wyjątkowość tego miejsca, przepełnionego Bożą łaską i zachwycającego kunsztem XVIII-wiecznych artystów – opowiadał ks. Bogdan Pawłowski, rektor sanktuarium. Konferencję zorganizowało sanktuarium we współpracy ze stowarzyszeniem Ratujmy Ratowo, zaś dofinansowane zostało ze środków samorządu województwa mazowieckiego.