Przyjaciele dobra

Agnieszka Małecka

|

Gość Płocki 40/2019

publikacja 03.10.2019 00:00

Organizacja, która służy propagowaniu wartości życia i rodziny, była 30 lat temu instytucją pionierską nie tylko w Płocku, ale w całym kraju. Przypominano o tym w czasie obchodów rocznicowych.

▲	Po raz pierwszy wręczono statuetki „Amicus Familiae”. ▲ Po raz pierwszy wręczono statuetki „Amicus Familiae”.
Agnieszka Małecka /Foto Gość

Jubileuszowe obchody stowarzyszenia, które rodziło się niejako wraz z oddechem wolności, jaki przyniósł Polsce upadek komunizmu, zgromadziły znamienitych gości, prezesów i działaczy SRK z diecezji, duszpasterzy oraz grono sympatyków tej organizacji.

Rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył bp Mirosław Milewski, a koncelebrował emerytowany biskup łomżyński Stanisław Stefanek.

– Dziękuję, że nie zniechęciliście się przeciwnościami i w trudnym okresie postkomunistycznym, mimo wszechobecnej mentalności homo sovieticus, przekonaliście wielu do swoich racji i do prawdy Ewangelii – mówił bp Mirosław Milewski do założycieli, prezesów i członków SRK. Zachęcał też katolickich działaczy, by i obecnie nie zrażali się trudnościami.

– Nawet jeśli dziś próbuje się wdrukować w nasze myślenie pochwałę dla innych form wspólnego życia ludzi, obcych wartościom biblijnym, chrześcijańskim, to my nie rezygnujmy z pokazywania piękna i radości płynącej z rodzin i małżeństwa, rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety – powiedział bp Mirosław w czasie liturgii sprawowanej w domu seniora „Leonianum” w Sikorzu.

W okolicznościowej konferencji, poświęconej nie tylko historii SRK, ale także współczesnym problemom, jakie dotykają rodzinę, szczególnie w kontekście stanowionego prawa i różnych ideologii, uczestniczyli m.in. bp Stanisław Stefanek i Ireneusz Maj, delegat Rzecznika Praw Dziecka.