Misyjna, liturgiczna, życia

Ilona Krawczyk-Krajczyńska

|

Gość Płocki 37/2019

publikacja 12.09.2019 00:00

Podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło–Życie powołano oficjalnie trzy nowe diakonie.

▲	Zbiórka podczas powakacyjnego spotkania oazowiczów. ▲ Zbiórka podczas powakacyjnego spotkania oazowiczów.
Agnieszka Małecka /Foto Gość

Diakonia to nic innego jak służba podejmowana w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego. Charyzmat to słowo klucz dla zrozumienia sensu funkcjonowania nowych diakonii.

„Ten, kto otrzymuje dar, jest wezwany, czyli powołany do tego, żeby tym darem służyć. Jeżeli dalej będziemy pytać o ukierunkowanie tej służby, to trzeba tutaj włączyć pojęcie wspólnoty. Diakonia jest służbą w ramach wspólnoty i na rzecz wspólnoty, dla jej budowania. To jest niesłychanie ważne, abyśmy nigdy tych rzeczywistości od siebie nie oddzielili, abyśmy zawsze widzieli je całościowo” – napisał ks. Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu. Chodzi więc o służbę we wspólnocie, ale jak ona będzie wyglądała, zależy w dużej mierze od ludzi, którzy ją tworzą. W strukturach ruchu działa już kilka takich grup, m.in. diakonia słowa, komunikowania społecznego czy muzyczna. Trzy kolejne powstały z inicjatywy ludzi, którzy pragnęli służyć w ten sposób. Pomysł na diakonię życia narodził się po II Synodzie Młodych.

To wtedy młodzież, która skupiona jest wokół tej ekipy, postulowała, że chce uczestniczyć w działaniach związanych z promocją życia. Młoda, w dużej mierze studencka grupa działa bardzo prężnie. Mają za sobą kilka szkoleń formacyjnych, udział w dniu skupienia w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, prelekcje na temat naturalnego planowania rodziny, aborcji i klauzuli sumienia czy duchowej adopcji. Opiekunem duchowym diakonii życia jest ks. Adam Kowalski, wspierający grupę w szerzeniu nurtu pro life. Diakonią misyjną opiekuje się ks. Kamil Kowalski, który zdecydował się swoje powołanie kapłańskie realizować właśnie na misjach. W ciągu 2 lat wyjedzie na placówkę do Zambii. To niewątpliwie dodatkowa motywacja dla grupy, która już teraz współpracuje z s. Barbarą Kruszewską, misjonarką posługującą na co dzień w Czadzie.

To ta wspólnota jest propagatorem adopcji serca czy głośnej w diecezji akcji „Szczoteczka i pasta dla dzieci z Zambii”, której pokłosiem była również zbiórka misyjna podczas spotkania młodych w Rostkowie. Inspiracje do tych działań wspólnota czerpie ze spotkań z osobami pracującymi na placówkach, jak wspomniana s. Barbara czy ks. Paweł Sprusiński, który słowo Boże głosi w Amazonii, a z którym wspólnota spotkała się w Popowie Kościelnym. Diakonia liturgiczna pod opieką duchową ks. Krzysztofa Stawickiego będzie realizowała swoje zadania, dbając o spotkania ogólnodiecezjalne czy rekolekcje i przygotowywała animatora liturgicznego na rekolekcje wakacyjne.

– Diakonie powołaliśmy oficjalnie kilka tygodni temu na Diecezjalnym Dniu Wspólnoty, ale oczywiście zawiązały się wcześniej i zaczęły już działać. Chętni zgłaszają się bezpośrednio do poszczególnych grup. Diakonia misyjna ma dwa cele: troskę o działalność misyjną, czyli modlitwę w intencjach misyjnych, oraz niesienie konkretnej pomocy materialnej. Diakonia życia podejmuje troskę o życie w każdym jego wymiarze, a diakonia liturgiczna będzie dbała o oprawę spotkań diecezjalnych czy rekolekcji. Podczas rekolekcji posługuje animator liturgiczny, a także odbywa się szkoła liturgiczna, i w tym roku świeccy bardzo się w to angażowali – wyjaśnia ks. Marcin Kędzia, moderator diecezjalny Ruchu Światło–Życie.