Korona dla Maryi, zadanie dla nas

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 34/2019

publikacja 22.08.2019 00:00

Powagą i autorytetem papieża abp Józef Michalik koronował cudowny wizerunek Matki Bożej Smardzewskiej. Papieski diadem spoczął na siódmym maryjnym wizerunku w diecezji.

Szczególny i uroczysty akt był dopełnieniem zawierzenia diecezji sprzed 300 lat, którego dokonał bp Ludwik Załuski. Szczególny i uroczysty akt był dopełnieniem zawierzenia diecezji sprzed 300 lat, którego dokonał bp Ludwik Załuski.
Ilona Krawczyk Krajczyńska /Foto Gość

Wraz z emerytowanym metropolitą przemyskim i wieloletnim przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski przed ołtarzem Matki Bożej stanęli biskupi Mirosław Milewski i Roman Marcinkowski oraz kilkutysięczna rzesza wiernych.

Długie kolejki do kościoła i obrazu Matki Bożej, kolejki do konfesjonału i Komunii św., wreszcie modlitewne skupienie ok. 5 tys. wiernych charakteryzowały tę podniosłą liturgię.

– Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, aby nikt nie odważył się już lekceważyć prawa Bożego, znieważać naszych symboli i znaków świętych! Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, jak budować Polskę, w której każdy jest i chce być bratem, nawet jeśli ma inne patrzenie na świat! Matko Boża Smardzewska, doradzaj nam nieustannie, byśmy w naszym Kościele nie podzielili się, ale byli jedno w prawdzie i miłości! – mówił na początku Mszy św. bp Mirosław Milewski. On też odczytał modlitwę zawierzenia po odsłonięciu obrazu z papieską koroną. Arcybiskup Józef Michalik w kazaniu zwrócił uwagę na wymiar duchowy koronacji i na wypływające z niej zadania dla ochrzczonych.

– Oto wkładamy koronę na głowę Maryi, bo jest Ona szczególną Bożą wybranką. Dziś nasza wiara ma się wyrazić w tej koronie. Jest ona wyznaniem, że Maryja pomoże nam iść do innych ludzi, do świata ze świadectwem naszej wiary. Dziś trzeba nam odważnie stanąć po stronie zwycięskiego dobra. Trzeba trzymać z Bogiem, Maryją i narodem. Wtedy przejdą trudności i przyjdzie zwycięstwo, bo oto są czasy świadomej odpowiedzialności ludzi wiary – akcentował abp Michalik.