Zaproszenie dla każdego

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 33/2019

publikacja 15.08.2019 00:00

Doświadczyć w życiu bliskości Boga żywego i Jego obecności – to pragnienie, którym dzieli się z diecezjanami bp Piotr Libera przebywający w pustelni pod Krakowem.

▲	„(...) zawierzam w modlitwie różańcowej Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej diecezji” – pisze ordynariusz. ▲ „(...) zawierzam w modlitwie różańcowej Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej diecezji” – pisze ordynariusz.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Na koronację obrazu Matki Bożej w Smardzewie bp Piotr Libera skierował słowo do wiernych. „Gorąco pragnę, aby także każda i każdy z was doświadczył w swoim życiu bliskości Boga żywego i Jego słodkiej obecności” – napisał biskup Piotr.

„Czas poświęcony na modlitwę indywidualną i wspólnotową, na adorację i medytację słowa Bożego sprzyja pogłębieniu życia duchowego oraz przywróceniu równowagi między akcją i kontemplacją, której bardzo potrzebujemy w czasach pełnych zamętu i pośpiechu. Dlatego długie godziny spędzane w obecności Tego, który jest, jak również wsłuchiwanie się w głos Pana przemawiającego do człowieka – to dla mnie wielka łaska i wielki dar tych błogosławionych dni. Piszę do was te słowa, przebywając w klasztorze kamedulskim pod Krakowem, gdzie – jak wiecie – z błogosławieństwem papieża Franciszka i za jego zgodą spędzam sześć miesięcy na modlitwie i wyciszeniu.

Pustelnia Srebrnej Góry to przestrzeń naznaczona Bożą obecnością, to mury, w których od 1605 roku rozbrzmiewa w dzień i w nocy modlitwa pustelników kamedułów. To błogosławiona samotność, która otwiera serca na Boga i ludzi, jak mówił bł. Paweł Giustiniani, założyciel Kongregacji Monte Corona” – czytamy w słowie biskupa.