Konkretne odpowiedzi

wp

|

Gość Płocki 26/2019

publikacja 27.06.2019 00:00

Czterech nowych członków Zakonu Rycerzy Jana Pawła II złożyło w katedrze ślubowanie i nałożyło czarne mantule, dając początek płockiej chorągwi papieskich rycerzy.

Nowi członkowie stowarzyszenia stawiają sobie za wzór papieża Polaka, który swoim świadectwem pokazywał, jak harmonijnie łączyć męskość i świętość. Nowi członkowie stowarzyszenia stawiają sobie za wzór papieża Polaka, który swoim świadectwem pokazywał, jak harmonijnie łączyć męskość i świętość.
Archiwum Walerii Gordienko

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku będzie siedzibą komandorii, czyli diecezjalnych struktur tego stowarzyszenia katolików świeckich.

– Z pozoru żyjemy w czasach, które mają niewiele wspólnego z rycerstwem, honorem, obroną słabszych, przestrzeganiem wartości uznawanych być może za archaiczne. A jednak chyba tak do końca nie jest, skoro w Płocku powstaje nowa chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Jezus nie oczekuje od nas słownych deklaracji, choćby były nie wiadomo jak piękne. Jezus oczekuje od nas, że chrześcijaństwo będzie drogą naszego życia, sposobem myślenia, określonym działaniem na Jego wzór – mówił w czasie Mszy św. ks. Tomasz Brzeziński, rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

W kazaniu przedstawił filary, na których opiera się reguła tego nowego stowarzyszenia katolików świeckich, a są nimi cztery stopnie, rycerskie charyzmaty: wiara, miłosierdzie, solidarność i patriotyzm, które są konkretnymi odpowiedziami na pytanie Jezusa z Ewangelii: „Za kogo Mnie uważacie?”. Niech nasze życie, wykonywanie naszych obowiązków, sposób zachowania w domu, w rodzinie i w pracy będzie odpowiedzią na to pytanie Jezusa. Niech nasi rycerze będą widocznym znakiem, że czasem na zaproszenie Jezusa trzeba odpowiedzieć bardzo konkretnie, a nie tylko słowem i deklaracją – zachęcał ks. rektor przed rozpoczęciem obrzędu pasowania na rycerzy.

W uroczystości wziął udział Krzysztof Wąsowski, generał zakonu, a wraz z nim kilkudziesięciu rycerzy z różnych części Polski. Płocka chorągiew, która będzie działała przy sanktuarium na Starym Rynku, w tej chwili skupia siedmiu rycerzy.