Bp Libera do księży: Mamy obowiązek ratowania człowieka

ks. Włodzimierz Piętka ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 12.06.2019 00:39

Księża - srebrni jubilaci - dziękowali z bp. Piotrem Liberą za 25 lat kapłaństwa.

Msza św. księży jubilatów w kaplicy Dobrego Pasterza. Msza św. księży jubilatów w kaplicy Dobrego Pasterza.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Tradycją kapłańskich jubileuszy w diecezji płockiej jest Eucharystia pod przewodnictwem biskupa w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego. To miejsce w wymowny sposób streszcza w sobie drogę do kapłaństwa wielu pokoleń księży. Tak też było z rocznikiem, który w 11 czerwca 1994 roku w katedrze płockiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Zygmunta Kamińskiego.

Co ciekawe, w 1988 roku do seminarium wstąpiło 49 młodych mężczyzn, co przekładając na dzisiejsze realia seminarium, w którym jest niespełna 30 alumnów, wydaje się liczbą niewyobrażalną. Święcenia przyjęło 18, ale należy dodać, że 7 z tego rocznika wcześniej odeszło do seminarium duchownego w Łomży (w wyniku reformy administracyjnej Kościoła w Polsce) i tam zostało wyświęconych.

Był to więc w seminarium rocznik lat "papieskich" - wtedy przybył do Płocka papież Jan Paweł II, a także rocznik jubileuszowy, jeśli chodzi o historię seminarium, które w 1994 roku rozpoczęło świętowanie 400-lecia istnienia. Wtedy właśnie byli święceni księża: Andrzej Bytner, Jacek Daszkowski, Michał Gaszczyński, Robert Głuchowski, Tadeusz Jabłoński, Jacek Lubiński, Andrzej Kulesza, Kazimierz Majewski, Roman Murawski, Bogdan Pawłowski, Andrzej Petrykowski, Artur Rogala, Wiesław Szymański, Adam Zaborowski i Jerzy Zdunkiewicz. Opiekunem kursu był ks. prof. Stanisław Kulesza.

- Wciąż na was spoczywa obowiązek ratowania człowieka. Ratowania go z otchłani grzechu, jego upadków, słabości. Ratowania dla Jezusa i Jezusowego Królestwa. Bo przecież właśnie to jest sensem i celem naszego istnienia: otwierać ludzkie serca na Jezusa, zdobywać je dla Pana, prowadzić do zbawienia - mówił w kazaniu do jubilatów bp Piotr Libera.

- Od 25 już lat podejmujecie trud głoszenia Ewangelii w kolejnych placówkach swojej kapłańskiej posługi: najpierw robiliście to jako wikariusze, obecnie jako proboszczowie. Ćwierć wieku to dla wielu z was połowa życia: połowa życia spędzona na służbie Jezusowi i Kościołowi. Służbie nie łatwej, pełnej różnego rodzaju problemów, czasem okupionej cierpieniem, czasem różnego rodzaju krzyżami, które trzeba dźwigać - akcentował biskup płocki.

W czasie liturgii srebrni jubilaci odnowili przyrzeczenia kapłańskie, a biskup modlił się w ich intencji słowami: - Panie, nasz Boże, dzięki Twojej łasce ci kapłani wśród życiowych doświadczeń w Tobie pokładali nadzieję i doznali Twojej pomocy. Wielbimy Cię za to, że przez tyle lat hojnie udzielałeś im swoich darów. Prosimy, aby umocnieni Twoim błogosławieństwem przez swoją posługę i życie zjednoczone z Chrystusem pomnażali Twoją chwałę.