Najlepszy obrońca

Agnieszka Małecka

|

Gość Płocki 7/2019

publikacja 14.02.2019 00:00

Kopia cudownego wizerunku z Gargano we Włoszech przybyła do Starej Białej.

▲	Honorową wartę pełniła młodzież liceum przygotowującego do pracy w służbach mundurowych. ▲ Honorową wartę pełniła młodzież liceum przygotowującego do pracy w służbach mundurowych.
Agnieszka Małecka /Foto Gość

Przyjęcie peregrynującej, dzięki ojcom michalitom, figury archanioła nie było tylko pobożnym gestem, ale stało się okazją do zawierzenia mu całej parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej. Uroczystości, kończącej trzydniowy pobyt tego wizerunku, przewodniczył bp Piotr Libera.

To właśnie on słowami modlitwy zawierzył św. Michałowi Archaniołowi wszystkich tutejszych mieszkańców. „Chorąży Boga, dzielny wojowniku i wodzu wojsk niebieskich, chroń ich od wojny, pożarów, powodzi i wszelkich klęsk żywiołowych. Broń ich przeciwko pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę, jedność, zgodę i czystość” – modlił się przed figurą biskup płocki. Peregrynacja odbywała się z inicjatywy ks. proboszcza Zbigniewa Kanieckiego, a w jej zakończeniu uczestniczyły m.in. delegacje szkolne z pocztami sztandarowymi: I LO CNB im. Polskich Spadochroniarzy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, a także członkowie OSP w Dziarnowie, Kamionkach i Starej Białej oraz 1. Wodna Maszewska Drużyna Harcerzy „Białe Wilki”.

– Szczęśliwy naród, miasto, rodzina, człowiek, a dzisiaj możemy dodać: szczęśliwa parafia, która oddaje się pod opiekę św. Michała Archanioła. Dlaczego szczęśliwa? Ponieważ zgodnie z tradycją św. Michał wprowadza dusze do nieba, a swoich czcicieli broni na sądzie i wyprowadza z czyśćca w swoje święto – powiedział w homilii biskup Piotr. W imieniu różnych środowisk: lokalnego samorządu, społeczności szkolnych i strażaków słowa zawierzenia archaniołowi wypowiedzieli: radny Adam Pawłowski, uczący w szkołach: dk Cezary Lipka SDB i Renata Siemaszko oraz druh Wojciech Żółtowski. Każdy złożył przed figurą białą różę. Na koniec liturgii odmówiono wspólnie modlitwę do Anioła Stróża.