Korona i serce

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 2/2019

dodane 10.01.2019 00:00

Łatwiej i radośniej się wierzy z kolędą na ustach. Dali tego przykład uczestnicy 33 orszaków Trzech Króli, które w ubiegłą niedzielę przeszły przez diecezję.

Proboszczewice. W tej parafii OTK przeszedł po raz pierwszy. Był bardzo malowniczy: za Mędrcami na koniach pojechały dwie bryczki z małymi pasażerami, a za nimi podążyło wielu mieszkańców w koronach i barwnych strojach. Proboszczewice. W tej parafii OTK przeszedł po raz pierwszy. Był bardzo malowniczy: za Mędrcami na koniach pojechały dwie bryczki z małymi pasażerami, a za nimi podążyło wielu mieszkańców w koronach i barwnych strojach.
Agnieszka Małecka/ Foto Gość

Zadziwiające, w jakim tempie wydłuża się lista miejscowości, które przyłączają się do tych największych ulicznych jasełek.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowały je: Bielsk, Cieksyn, Ciemniewko, Poniatowo, Proboszczewice, Sulerzyż i Szwelice. Wydarzeniu towarzyszyło zawołanie Jana Pawła II sprzed 40 laty, aby Duch Święty odnowił oblicze „tej ziemi”. W Płocku dodatkowo przypomniano, że ten rok w naszej diecezji jest również poświęcony błogosławionym biskupom męczennikom: Antoniemu Julianowi Nowowiejskiemu i Leonowi Wetmańskiemu.•