Kochacie swych patronów?

Agnieszka Otłowska 
ks. Włodzimierz Piętka 


|

Gość Płocki 39/2018

dodane 27.09.2018 00:00

– Niech połączą Polaków historia i wiara, ale jeszcze bardziej świadectwo, zgoda i pokój – mówił w pułtuskiej bazylice bp Piotr Libera.

Kochacie swych patronów? Młoda straż św. Mateusza przy relikwiach opiekuna miasta. Henryk Mazurek

Odpust św. Mateusza w Pułtusku jest jednym z najbardziej charakterystycznych w diecezji. Odbywa się w jednym z najznamienitszych kościołów, jest świętem patronalnym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej i biskupiego miasta nad Narwią, ale przyciąga również tych wszystkich, których patronem jest ten apostoł i ewangelista. Do obchodów mateuszowych w Pułtusku dołączono w tym roku również św. Stanisława Kostkę.


– Przed nami wielkie wyzwanie, z którym trzeba nam wszystkim się zmierzyć. To świadectwo, do którego jesteśmy wezwani jako Polacy, mieszkańcy tej pięknej mazowieckiej ziemi, ale jednocześnie świadectwo, do którego wzywa nas nasze chrześcijaństwo, nasza wiara, nasza przynależność do grona Jezusowych uczniów.

Niech owocem naszego świadectwa będą pokój i zgoda, które wprowadzać będziemy do naszych domów, naszych rodzin, naszych szkół i miejsc pracy. Pokój autentyczny i zgoda prawdziwa, bo chyba właśnie tego nam, jako Polakom i jako chrześcijanom, najbardziej dzisiaj potrzeba – mówił w kazaniu bp Libera.

Obchodom Dni św. Mateusza towarzyszyła w tym roku konferencja naukowa poświęcona św. Stanisławowi Kostce. – Pułtusk od samego początku pokochał świętego niczym własnego syna, ale i Stanisław to przywiązanie zadeklarował, podpisując się na zachowanym dokumencie z przyjęcia do nowicjatu w Rzymie jako „Stanisław Kostka z Pułtuska” – powiedziała w czasie konferencji Edyta Karpińska, która mówiła o kulcie świętego w miejscowych kościołach i dziełach sztuki. Wszak to w tym mieście i jego okolicach powstały, zapewne dzięki jezuitom, pierwsze kaplica, ołtarz, kościół i obraz dedykowane głównemu patronowi diecezji.