Dobra sieć

oprac. am

publikacja 06.06.2018 00:26

W Płocku w siedzibie WSD odbędzie się ostatnia z 21 regionalnych konferencji pod tytułem "Katolicka rewolucja w biznesie II, moja firma - polska sprawa".

Dobra sieć Olsztyn. Konfernecja "Katolicka rewolucja w biznesie: Łukasz Czechyra /Foto Gość

To wydarzenie skierowane do osób zainteresowanych światem biznesu, gospodarką, prawem i ekonomią. Oprócz edukacji w zakresie finansów, zarządzania i ekonomii, głównym celem konferencji jest szerzenie patriotyzmu gospodarczego, etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jej organizatorem jest Fundacja Wiara w Biznesie oraz Polska Akademia Biznesu.

Konferencja odbędzie się 12 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (ul. abp. Nowowiejskiego 2), od godz. 10. Jej prelegentami będą: Tomasz Sztreker, prezes Polskiej Akademii Biznesu, sercanin ks. dr Przemysław Król, biznesmen Krzysztof Jędrzejewski, oraz przedstawiciel Instytutu Ordo Iuris.

W jaki sposób wartości chrześcijańskie mogą przyczynić się do większej stabilizacji oraz zwiększenia potencjału przedsiębiorstwa, jaki wpływ ma prowadzenie firmy na rozwój gospodarczy, a także zagrożenia wynikające z przepisów prawa oraz możliwości zabezpieczenia się przed nimi – to tylko niektóre z tematów, jakie zostaną poruszone podczas konferencji, jak zapowiadają organizatorzy.

Projekt regionalnych konferencji trwa już od kwietnia i ma być płaszczyzną spotkań praktyków z teoretykami, prawników, społeczników, biznesmenów, a także ludzi ze świata nauki i Kościoła. Organizatorzy chcą w ten sposób budować wzajemną sieć wsparcia, dla osób opierających swoje firmy na wartościach chrześcijańskich (według danych Instytutu Socjologii UKSW 95% polskich przedsiębiorców deklaruje się jako katolicy).

Temu celowi towarzyszy przekonanie, że to właśnie polskie firmy oparte o wartości oraz ich współpraca przyniesie długotrwałe zyski dla właścicieli oraz korzyści dla społeczeństwa. Polska gospodarka zależy bowiem głównie od potencjału małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Wśród nich największą ilość stanowią firmy rodzinne oraz mikroprzedsiębiorstwa. To w nich zgromadzony jest największy kapitał biznesowy oraz ludzki naszego kraju, przekonują organizatorzy konferencji "Katolicka rewolucja w biznesie".

Udział w konferencji jest bezpłatny; trzeba się jednak zarejestrować na stronie: http://www.konferencje.wiarawbiznesie.pl/plock/

Honorowy patronat nad konferencjami objęło: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowy Bank Polski, Biskup Płocki Piotr Libera, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.