Otrzymują nową misję

oprac. wp

|

Gość Płocki 21/2018

publikacja 24.05.2018 00:00

W najbliższy poniedziałek bp Piotr Libera wręczy nominacje na proboszczów i administratorów 20 parafii.

Wkrótce niektórzy kapłani obejmą samodzielne placówki duszpasterskie. Wkrótce niektórzy kapłani obejmą samodzielne placówki duszpasterskie.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Mławska Wólka, młode parafie w Gostyninie, Makowie i Nasielsku to niektóre ze wspólnot, które otrzymają nowych proboszczów. W gronie księży odchodzących na emeryturę są m.in. długoletni proboszczowie w Nasielsku i Skrwilnie, a wśród idących na parafie – dwóch ojców duchownych z seminarium duchownego.

I. Nominacje proboszczowskie:

Ks. Krzysztof Biernat proboszcz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, od 1.08 proboszcz par. pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie. Ks. kan. Zbigniew Kaniecki proboszcz par. pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, od 1.07 proboszcz par. pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej. Ks. Jarosław Roman Kłosowski proboszcz par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, od 1.07 proboszcz par. pw. Nawiedzenia NMP w Szczawinie Kościelnym. Ks. kan. Grzegorz Mierzejewski proboszcz par. pw. św. Marcina w Mochowie, od 1.07 proboszcz par. pw. św. Achacjusza w Skołatowie. Ks. kan. Zbigniew Morawski prefekt Szkół Katolickich w Płocku, od 1.07 proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem. Ks. kan. dr Roman Mosakowski ojciec duchowny Roku Propedeutycznego WSD w Płocku, od 1.07 proboszcz par. pw. św. Rocha w Przewodowie. Ks. kan. Lech Robert Piórkowski ojciec duchowny w WSD w Płocku, od 1.07 proboszcz par. pw. św. Katarzyny w Gradzanowie. Ks. Marek Podsiadlik proboszcz par. pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, od 1.08 proboszcz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim. Ks. Andrzej Rutkowski proboszcz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze, od 1.07 proboszcz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Ks. kan. Roman Tomaszewski proboszcz par. pw. św. Katarzyny w Gradzanowie, od 1.07 proboszcz par. pw. św. Jana Kantego w Mławie. Ks. Paweł Waruszewski proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, od 1.07 proboszcz par. pw. św. Anny w Skrwilnie. Ks. Sławomir Wiśniewski proboszcz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, od 1.07 proboszcz par. pw. św. Katarzyny w Nasielsku.

II. Nominacje na administratorów:

Ks. Grzegorz Bednarczyk wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, od 1.07 administrator par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie. Ks. Krzysztof Błaszczak kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, od 1.07 administrator par. pw. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku. Ks. Adam Brzeziński, wikariusz par. pw. św. Marcina w Gostyninie, od 15.06 administrator par. pw. św. Floriana w Chamsku. Ks. Waldemar Dziewulski wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, od 1.07 administrator par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie. Ks. Grzegorz Mazurkiewicz rezydent w par. pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, od 1.07 administrator par. pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie. Ks. Krzysztof Wojciech Muzal proboszcz par. pw. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku, od 1.07 administrator par. pw. św. Marcina w Mochowie. Ks. Sławomir Szumski rezydent w par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, od 1.07 administrator par. pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze. Ks. Bogdan Zalewski wikariusz par. pw. św. Anny w Skrwilnie, od 1.08 administrator par. pw. św. Małgorzaty w Rokiciu.

III. Przejścia na emeryturę:

Ks. kan. dr Jan Stanisław Cegłowski proboszcz par. pw. św. Jana Kantego w Mławie – 30.06. Ks. kan. Jan Deptuła proboszcz par. pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej – 30.06. Ks. kan. Władysław Jagiełło proboszcz par. pw. św. Anny w Skrwilnie – 30.06. Ks. kan. Kazimierz Kozicki proboszcz par. pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie – 31.07. Ks. Zdzisław Kupiszewski proboszcz par. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie – 30.06. Ks. Tadeusz Kwaśniewski proboszcz par. pw. Nawiedzenia NMP w Szczawinie Kościelnym – 30.06. Ks. kan. Jan Majewski proboszcz par. pw. św. Katarzyny w Nasielsku – 30.06. Ks. kan. Wiesław Malinowski proboszcz par. pw. św. Achacjusza w Skołatowie – 30.06. Ks. kan. Jan Romanowski proboszcz par. pw. św. Rocha w Przewodowie – 30.06.

IV. Inne:

Ks. Artur Adam Rogala od 14.07, ze względu na stan zdrowia, zwolniony z funkcji proboszcza par. pw. św. Floriana w Chamsku w celu rekonwalescencji.