Z nową misją

wp

publikacja 21.05.2018 16:18

Publikujemy kolejne zmiany wśród księży: tym razem dotyczą m.in. WSD i sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Zmiany dotyczą m.in. wychowawców seminaryjnych. Na zdjęciu (od lewej): ks. kan. Zbigniew Morawski, ks. Tomasz Brzeziński i ks. kan. dr Dariusz Piskorski Zmiany dotyczą m.in. wychowawców seminaryjnych. Na zdjęciu (od lewej): ks. kan. Zbigniew Morawski, ks. Tomasz Brzeziński i ks. kan. dr Dariusz Piskorski
Archiwum WSD

Nominacje w Wyższym Seminarium Duchownym (z dniem 1 września 2018 r.)

ks. Andrzej Pieńdyk, dotychczasowy rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, mianowany prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

ks. Radosław Zawadzki, dotychczasowy misjonarz w Peru i wykładowca w Seminarium Duchownym w Iquitos, mianowany prefektem Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i dyrektorem Centrum Powołaniowego w Płocku.

ks. Wojciech Paweł Kruszewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

Nominacje w instytucjach diecezjalnych

ks. dr Grzegorz Kaczorowski, dotychczasowy pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 1 lipca, mianowany ojcem duchownym Szkół Katolickich w Płocku.

Katarzyna Kalińska, wicedyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i pracownik Archiwum Diecezjalnego w Płocku z dniem 1 lipca, mianowana dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i p.o. dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Płocku.

ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 lipca, mianowany opiekunem szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. diecezji płockiej.

ks. Bartosz Leszkiewicz, po powrocie ze studiów, z dniem 1 lipca, mianowany pracownikiem Archiwum Diecezjalnego w Płocku i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz kapelanem Domu "Leonianum" w Sikorzu.

ks. Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego, z dniem 1 lipca, mianowany dyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego "Metanoia" w Płocku.

ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 22 maja mianowany Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, dotychczasowy pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 lipca, mianowany wicedyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego "Metanoia" oraz z dniem 1 września, mianowany duszpasterzem Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty i odpowiedzialnym za rekolekcje kerygmatyczne w diecezji płockiej.

Inne nominacje

ks. Tomasz Brzeziński, dotychczasowy prefekt Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 września, mianowany rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

ks. kan. dr Bogdan Czupryn, diecezjalny referent ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, z dniem 1 lipca, mianowany opiekunem duchowym dziewic i wdów konsekrowanych diecezji płockiej.

ks. Marcin Kędzia, z dniem 1 września, mianowany moderatorem diecezjalnym ruchu Światło-Życie.

ks. Dariusz Malczyk, notariusz Sądu Biskupiego w Płocku i dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku z dniem 1 września, mianowany ceremoniarzem biskupim.