Pierwsze kroki w mundurze

Marek Szyperski

|

Gość Płocki 17/2018

publikacja 26.04.2018 00:00

Już w ostatnią niedzielę kwietnia, po latach przerwy, nad Łydynią wybrzmi gromkie żołnierskie: „Przysięgam!”.

▲	Wyposażenie kilkuset ochotników to początek przygody  w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. ▲ Wyposażenie kilkuset ochotników to początek przygody w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.
Marek Szyperski

Ciechanowskie koszary na nowo zapełniły się rekrutami. 315 ochotników zgłosiło się do połowy kwietnia do służby w 51. Batalionie Lekkiej Piechoty, wchodzącego w skład 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, stacjonującej w Ciechanowie.

– Naszym celem jest umundurować tych żołnierzy, wyposażyć i przemieścić do Zegrza, gdzie rozpocznie się proces szkolenia wyrównawczego i podstawowego. To szkolenie będzie trwało 16 dni – mówił przed dwoma tygodniami dowódca brygady płk Andrzej Wasielewski. Pierwszy dzień w jednostce zajęły rekrutom m.in. wszelkie niezbędne papierkowe formalności, pokaz udzielania pierwszej pomocy, badania lekarskie, fryzjer, test sprawnościowy, odbiór umundurowania i wyposażenia. A po obiedzie wyjechali na poligon. – Szkolenie podstawowe prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę i obiekty szkolenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. W ramach szkolenia wyrównawczego będzie przeszkolonych ponad 300 żołnierzy Obrony Terytorialnej – mówi rzecznik prasowy Brygady Magdalena Chodkowska. – Pierwsze dwa dni poświęcone są na przyjęcie ochotników, ich umundurowanie i wyposażenie, wypełnienie formalności kadrowych i finansowych oraz uroczyste wręczenie broni. Zwykle drugiego dnia ochotnicy poddawani są testom sprawności fizycznej oraz pomiarów współczynników budowy ciała. Magdalena Chodkowska dodaje, że 16-dniowe szkolenie podstawowe dla ochotników bez przeszkolenia wojskowego oraz 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy są ukierunkowane na nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania i topografii oraz pierwszej pomocy na polu walki. – Ważnym celem szkolenia jest zbudowanie terytorialsach motywacji i umiejętności do samodzielnego rozwijania samego siebie – dodaje pani rzecznik. Z rozwoju jednostki cieszą się ciechanowscy samorządowcy.– Jeszcze nie tak dawno, toczyła się dyskusja w sprawie sposobu zagospodarowania koszar, a dziś już od blisko 10 miesięcy Ciechanów ma swoją Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej – mówi I zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka-Rak. – Dziś zabytkowe obiekty koszar przechodzą wymagane i konieczne remonty, a formowanie jednostki przebiega niezwykle sprawnie. Oznacza to poprawę bezpieczeństwa oraz dodatkowy impuls społeczny i ekonomiczny dla rozwoju naszego miasta. Dla ludzi młodych to dodatkowa szansa rozwoju i możliwość związania swojego życia z wojskiem, które uczy dyscypliny i odpowiedzialności za siebie i innych. Cieszę się, że 5 MBOT spotkała się z dużym zainteresowaniem rekrutów – dodaje wiceprezydent. Zwieńczeniem szkolenia będzie przysięga, którą żołnierze złożą 29 kwietnia na placu Jana Pawła II w Ciechanowie.