Więcej światła dla rozumu

Agnieszka Otłowska Agnieszka Otłowska

publikacja 17.01.2018 00:57

- Dla lekarza sumienia pacjent jest podmiotem, a nie przedmiotem - mówił prof. Bogdan Chazan, który był gościem spotkania Akcji Katolickiej w Ciechanowie.

Więcej światła dla rozumu Ciechanów, 16.01.2018. Profesor Bogdan Chazan na spotkaniu z Akcją Katolicką, podczas konferencji nt."Czy potrzebni są lekarze sumienia?" Agnieszka Otłowska /Foto Gość

Prof. Chazan swoje rozważania poświęcił m.in. kwestii, czy lekarzowi potrzebne jest dobrze uformowane sumienie. Zaznaczył, że dzięki dojrzałemu sumieniu, lekarz może nie tylko odróżnić dobra od zła, ale także zobaczyć problemu w prawdziwym świetle, przyczyniając się do podejmowanie konkretnych decyzji klinicznych w szpitalu czy przychodni.

- Prawidłowo uformowane sumienie chroni lekarza przed działaniami zewnętrznymi i zawieraniem kompromisów. Wiedza lekarska czy wierność sztuce lekarskiej to za mało, by być prawdziwym lekarzem sumienia - zwracał uwagę.

Prelegent przekonywał, że na postrzeganie kwestii klauzuli sumienia, na poczucie wolności osobistej i rozumienie godności ludzkiej osoby duży wpływ ma atmosfera, jaką kreują w społeczeństwie media. Profesor zwrócił uwagę, że poważne ograniczenie klauzuli sumienia lekarskiego sprawia, że lekarz musi realizować oczekiwania pacjentów bez refleksji moralnej. Przekonywał, że wolność sumienia jest przyrodzonym prawem człowieka, wynika z jego godności. Sumienie zaś potrzebne jest do prawidłowego wykonywania obowiązków medycznych.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu spotkań "Ciechanowska wszechnica idei".