Medale ze szczyptą goryczy

Wojciech Ostrowski

publikacja 20.12.2017 00:33

Już po raz 12. nagrodzono związanych z ziemią przasnyską twórców i animatorów kultury.

Nagrodę odebrał Jan Chmielewski, regionalista i badacz dziejów Przasnysza i okolic Nagrodę odebrał Jan Chmielewski, regionalista i badacz dziejów Przasnysza i okolic
Wojciech Ostrowski

W tym roku laureatami przyznawanych przez działającą przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej kapitułę medali Stanisława Ostoi-Kotkowskiego okazali się Eugeniusz Molski i Wojciech Ciesielski, których nagrodzono w kategorii "twórca uznany", oraz Jan Chmielewski, uhonorowany w kategorii "medal honorowy". W związku z brakiem zgłoszeń tym razem nie przyznano medalu w kategorii "debiut".

Urodzony w podprzasnyskich Bagienicach Eugeniusz Molski jest artystą plastykiem i podróżnikiem. Uprawia malarstwo, ceramikę i rzeźbę. W swoim dorobku ma wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i za granicą. Z wystawą swoich prac gościł w zeszłym roku w przasnyskim Muzeum Historycznym. Jest laureatem licznych prestiżowych nagród i wyróżnień.

Wojciech Ciesielski to mieszkający do lat w Przasnyszu malarz, grafik, performer oraz instruktor kulturalno-wychowawczy. Jego aktywność artystyczna nie ogranicza się tylko do plastyki, lecz obejmuje swoim zasięgiem także literaturę i muzykę. Przez blisko 40 lat pracy twórczej wypracował oryginalny styl wyrazu. Jego prace również były prezentowane na licznych wystawach, a ich autor nagradzany.

Regionalista, badacz dziejów Przasnysza i ziemi przasnyskiej oraz wielki pasjonat historii, kolekcjoner i poeta Jan Chmielewski chętnie dzieli się swoją wiedzą i dorobkiem m.in. organizując spotkania i wystawy, na których prezentuje swoją bogatą kolekcję artefaktów z przeszłości. Jest również autorem szeregu opracowań poświęconych regionowi oraz założycielem Grupy Historyczno-Literackiej "Styl". Podczas medalowej gali w Miejskim Domu Kultury, w której uczestniczył jako jedyny z trójki laureatów, nie krył wzruszenia, przyznając, że wyróżnienie to obliguje go do jeszcze lepszej i intensywniejszej pracy dla regionu oraz zgłębiania i popularyzowania jego historii.

Podczas spotkania prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej Piotr Kaszubowski zaprezentował dwie wydane niedawno publikacje. Są to płyta "Caminos del Sur" wydana pod egidą TPZP i Katolickiego Radia Diecezji Płockiej oraz wydany przez TPZP z okazji 40. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Przasnyskiej tomik ciechanowskiej poetki Barbary Sitek-Wyrembek. Prezes TPZP podzielił się też swoimi gorzkimi refleksjami o zawiedzionych nadziejach i rozczarowaniu części środowiska twórców i animatorów kultury prowadzonymi od lat działaniami obecnych władz miasta.

Uroczystość uświetniły kolędy w wykonaniu zespołu „Pasja” z MDK w Przasnyszu.