Za kogo się modlicie? ... za ciebie

Edyta Gąsiorowska

publikacja 10.12.2017 23:17

Druhny i druhowie od wielu lat szczególnie przygotowują się do przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego. W Tłuchowie towarzyszył im bp Roman Marcinkowski.

Bp Roman Marcinkowski od wielu lat towarzyszy modlitewnym spotkaniom strażaków w Tłuchowie Bp Roman Marcinkowski od wielu lat towarzyszy modlitewnym spotkaniom strażaków w Tłuchowie
Archiwum Radosława Różyckiego

Już po raz 13. tłuchowska świątynia zapełniła się po brzegi nie tylko delegacjami straży pożarnych z tutejszej gminy, ale również przybyłymi na tę uroczystość przedstawicielami straży ogniowych z gmin ościennych. 40 pocztów sztandarowych z Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej oraz odświętne, galowe mundury nadały adwentowym rekolekcjom uroczystego, podniosłego charakteru. Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Roman Marcinkowski, modlono się za strażaków i ich rodziny. W wygłoszonej homilii ks. biskup powiedział m.in.: - W trakcie roku jesteście bardziej dla innych, niż dla siebie (…). Jesteście bardzo blisko człowieka w swojej służbie nacechowanej miłością i troską. Jesteście taką grupą społeczną, na którą zawsze można liczyć (… ). Dziś jest ten czas, aby się zatrzymać. To taka chwila dla was, żebyście sami o sobie pomyśleli i o tych, z którymi tworzycie rodzinę, bo bywa tak, że nie macie dla nich czasu. Niech to będzie takie odświeżenie, zamyślenie. Ogarniam was modlitwą i proszę Boga, żeby wspierał tę waszą codzienność i obdarzył błogosławieństwem.

Podczas Mszy św. biskup senior poświęcił krzyż, który od 6 stycznia nawiedzać będzie rodziny parafii Tłuchowo. Prosząc o jego poświecenie ks. proboszcz Andrzej Zakrzewski powiedział: Krzyż, znak zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią grzechem i szatanem, będzie nawiedzał chętne rodziny naszej parafii w Roku Św. Stanisława Kostki. Będziemy wtedy modlić się o wszelkie łaski dla dzieci i młodzieży, a zwłaszcza o umocnienie ich wiary. Szczególnie będziemy obejmować modlitwą tych młodych ludzi, którzy źle zrozumieli wolność lub ulegli propagandzie fałszywych proroków i odrzucili Boga. Będziemy prosić o to, aby jak najszybciej się z Nim pojednali. Młody człowiek widząc ten krzyż w rodzinnym domu i modlących się przed nim rodziców może zapytać: O co się modlicie? Otrzyma wtedy odpowiedź: W twojej intencji synu lub córko.

Na zakończenie modlitewnego spotkania ks. Zakrzewski zapowiedział mającą odbyć się w maju diecezjalną pielgrzymkę strażaków. Strażacka tradycja adwentowych spotkań wpisała się w kalendarz uroczystości kościelnych w różnych parafiach diecezji płockiej i cieszy się dużym zainteresowaniem braci strażackiej.