Pod dobrymi skrzydłami

Wojciech Ostrowski

|

Gość Płocki 48/2017

publikacja 30.11.2017 00:00

Figura św. Michała Archanioła nawiedziła parafie w Przasnyszu i okolicach.

◄	Ludzie z żarliwością powierzali przez ręce  św. Michała Archanioła prośby swoje i swoich najbliższych. ◄ Ludzie z żarliwością powierzali przez ręce św. Michała Archanioła prośby swoje i swoich najbliższych.
Wojciech Ostrowski

Wczasie tych trzech dni widziałem pełen kościół rozmodlonych ludzi – mówi ks. Sławomir Wądołek, administrator parafii Skierkowizna.

Głębokie przeżywanie spotkania ze św. Michałem Archaniołem przez wiernych w Skierkowiźnie zrobiło także duże wrażenie na ks. Rafale Szwajcy, michalicie. Zbudowany był również licznym udziałem w tym wydarzeniu mieszkańców Przasnysza. – Głównym przesłaniem peregrynacji są słowa wypisane na samochodzie-kaplicy, którym przewozimy figurę św. Michała Archanioła: czas mocy i łaski – wyjaśnia ksiądz koordynator. – Wierzę, że Pan Bóg przez to nawiedzenie działa z niezwykłą mocą i siłą, co widzimy na własne oczy.