Wdzięczności się ucz,
 nadzieję zachowaj

ks. Włodzimierz Piętka


|

Gość Płocki 45/2017

publikacja 09.11.2017 00:00

Najstarszy, serdeczny, wawrzyńcowy kościół na mławskim wzgórzu został odnowiony.

Biskup płocki poświęcił nowy ołtarz w kościele św. Wawrzyńca. Biskup płocki poświęcił nowy ołtarz w kościele św. Wawrzyńca.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Biskup Piotr Libera, dokonując poświęcenia nowego ołtarza i ambony, a także odnowionego tabernakulum, nastawy ołtarzowej, obrazów i całego wnętrza kościoła św. Wawrzyńca w Mławie, mówił: – Niech ta świątynia będzie stróżem waszych łez i świadkiem chrześcijańskiej miłości wobec tych, co odeszli, a także świadkiem wiary i nadziei tych, co pozostają
Kosztowny remont trwał od 2015 roku. W późnobarokowym kościele naprawiono konstrukcję podtrzymującą sufit, odnowiono całą więźbę dachową, z wymianą jej zniszczonych części, przełożono i uzupełniono dachówkę ceramiczną, zamontowano nowe rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową.

Odkryto do pewnej głębokości całość fundamentów, osuszono je i wykonano izolację oraz drenaż. Usunięto zniszczone tynki na zewnątrz i wewnątrz kościoła. W całości naprawiono elewację kościoła. Wewnątrz odnowiono polichromię, w oknach wstawiono szkło witrażowe, odnowiono trzy olejne obrazy, całą nastawę ołtarzową, tabernakulum, ławki, konfesjonały, fisharmonię, instalację elektryczną i wszystkie drzwi. Ufundowano także nowy ołtarz soborowy, ambonę, pulpit i siedzenia dla celebransa oraz ministrantów. Zamontowane zostały nowe nagłośnienie i żyrandole.

Parafia św. Stanisława BM nabyła nowy 250-kilogramowy dzwon. Elewację kościoła i schody do niego prowadzące podświetlono. W odnowionym kościele pozostały wymowne marmurowe tablice pamiątkowe. Mówią wiele i uczą wdzięczności wobec tych, którzy byli przyjaciółmi i wychowawcami, a których w tym kościele dawno temu pożegnano. To, co pozostało, to właśnie wdzięczność. Jedna z tablic jest poświęcona ks. Tomaszowi Jabłońskiemu, który był nauczycielem religii i moralności w szkole powiatowej w Mławie. Zmarł w 1861 roku. Czytamy na niej: „Za 27 lat niezmordowanej pracy i poświęcenia dla dobra naszego skromną tę pamiątkę w dowód niewygasłej wdzięczności składamy. Nauczycielu nasz, w sercach naszych wiecznie żyć będziesz”. Druga tablica, poświęcona Józefowi Łubieńskiemu, obywatelowi miasta Mławy, zawiera napis w formie wiersza: „Szczęśliwy, kogo płaczą gdy zaśnie na wieki/ I komu dłoń przyjaźni zamyka powieki”.


Odnowiony kościół wskazuje na miejsce początków kultu chrześcijańskiego w Mławie, w dzielnicy miasta zwanej Kozielskiem, na wysokim wzgórzu, gdzie była usytuowana pierwsza świątynia pw. św. Wawrzyńca, a wokół niej powstał cmentarz. Była to kolebka Mławy, o której wzmiankę znajdujemy już w tak zwanym falsyfikacie mogileńskim.
Przy okazji obecnego remontu wykonano sondażowe badania archeologiczne, które wydają się potwierdzać, że mamy do czynienia z najstarszym miejscem osadnictwa na terenie Mławy. Odkryto m.in. kamienno-ceglany fragment fundamentów z XVI wieku, prawdopodobnie z poprzedniego, drewnianego kościoła, a także fragmenty naczyń ceramicznych z XII i XIII wieku, świadczące o średniowiecznym osadnictwie na tym terenie, zanim miasto zostało ulokowane w obecnym miejscu.
– Ale korzenie były tutaj. Stała tu zapewne niewielka rotunda grodowa, już wtedy otoczona cmentarzem. Potem, na początku XVI wieku, z fundacji mieszczanina mławskiego Marcina Zagórnego oraz jego synów, na wzgórzu wystawiono drewniany kościół św. Wawrzyńca. To w podziemiach tego kościoła został pochowany misjonarz św. Wincentego 
à Paulo, ks. Wawrzyniec Stanisław Benik, który przeszedł do historii polskiej wiary i kultury jako autor Gorzkich Żali – mówił bp Libera w czasie Mszy św.


– Ileż „polskich gorzkich żali” przetoczyło się przez to wzgórze, przez ten kościół i miasto w ciągu wieków! I któż policzy łzy, spływające w tym cmentarnym kościele po twarzach utrudzonych żon, matek, ojców, mężów i dzieci? Dobrze więc, ze wszech miar dobrze, że przywróciliście mu jego dawną świetność – mówił bp Piotr Libera.