Jubileuszowe zadania

Henryk Mazurek

publikacja 03.11.2017 15:18

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku świętuje 25 lat istnienia.

Prezbiterium kościoła na pułtuskich Popławach w jubileuszowej oprawie Prezbiterium kościoła na pułtuskich Popławach w jubileuszowej oprawie
Henryk Mazurek

Nowe organy i pamiątkowa tablica będą jubileuszowymi znakami tej pułtuskiej parafii, która przez 25 lat istnienia okrzepła, wybudowała piękny kościół, chlubi się katolickim przedszkolem, ale jak zaznacza ks. proboszcz kan. Tadeusz Kowalczyk, ma przed sobą wciąż ważne zadania i misję.

- Są dwa zadania wypływające z naszej wiary i z przynależności do tej wspólnoty, które mamy wykonać: budować Królestwo Boże w rodzinach naszych i czynić ten nowy kościół naszym domem - mówił w czasie obchodów 25-lecia parafii Miłosierdzia Bożego ks. proboszcz Tadeusz Kowalczyk.

- Te 25 lat minęło bardzo szybko. Jesteśmy świadkami, uczestnikami i budowniczymi Królestwa Bożego na Popławach. Przed nami stanęło zadanie budowania Królestwa Bożego w naszych rodzinach i w ten parafialnej przestrzeni. Ale czy po tych latach jest w nas więcej miłości do Boga i bliźniego? Czy zachowujemy Boże przykazania i czy chętnie przychodzimy do Jego świątyni, którą wznieśliśmy?

Drugim zadaniem była budowa kaplicy, a później kościoła. To był wielki wysiłek, którym dziś możemy się cieszyć i chlubić. Dziś trzeba odpowiedzieć Panu Bogu życiem na otrzymany dar wiary. I trzeba uczynić wszystko, aby zbudowany przez nas kościół był naszym domem i wiarygodnym znakiem miłosierdzia Bożego i ludzkiego dla tych, którzy po nas przyjdą - mówił ks. proboszcz.

W uroczystości wzięli udział księża, którzy przez ćwierć wieku pracowali w parafii Miłosierdzia Bożego, parafianie i władze miasta z burmistrzem Krzysztofem Nuszkiewiczem.