Na dzisiaj i na przyszłość: Ad maiora!

Wojciech Ostrowski

publikacja 20.09.2017 12:57

- Proszę, abyście pamiętali o Stanisławowym zawołaniu, na którym tyle pokoleń tej ziemi kształtowało swoją wiarę, swoją nadzieję i swoją miłość - mówił w Przasnyszu do przedstawicieli świata nauki bp Piotr Libera.

Msza św. w przasnyskiej farze otworzyła obrady międzynarodowego sympozjum o św. Stanisławie Kostce Msza św. w przasnyskiej farze otworzyła obrady międzynarodowego sympozjum o św. Stanisławie Kostce
Wojciech Ostrowski

Biskup płocki przewodniczył w kościele farnym Mszy św. inaugurującej Międzynarodową Konferencję Naukową "Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności", która odbyła się w przasnyskim Wydziale Zamiejscowym Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.

W homilii ksiądz biskup zauważył, że konferencja jest preludium Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej, przypadającego w 450. rocznicę jego śmierci. Przypomniał, że jego życiowa dewiza została zaczerpnięta z jednego z listów Seneki Młodszego.

- Proszę dzisiaj, abyście pamiętali o rzymskim i Stanisławowym "Ad maiora", na którym tyle pokoleń tej ziemi kształtowało swoją wiarę, swoją nadzieję i swoją miłość - apelował bp Piotr. - Abyście pamiętali i dzisiaj, i na przyszłość! Ten ideał daleki jest od wyniosłości i od wmawiania sobie czy innym jakiegoś elitaryzmu! Przyjmując go jako życiową dewizę i dając go nam, św. Stanisław mówi: Pan Bóg Cię miłuje i ma dla Ciebie wspaniały plan. Jesteś, bo On spojrzał na Ciebie z miłością. On Cię zapragnął, by się z Tobą podzielić swoim szczęściem. Zanim przyszedłeś na świat, już Cię poznał, wybrał, umiłował, przeznaczył i wciąż ogarnia swoim spojrzeniem. Ale nie zapominaj, że spojrzenie, którym Bóg Cię ogarnia, to spojrzenie z Krzyża, a wartości, do których masz dorastać: miłość, dobro, szlachetność, wierność i poświęcenie - to wartości dane nam na Krzyżu i z Krzyża. Na Krzyżu widział Stanisław owe "wyższe rzeczy", owe Maiora! I rozpoznawał je, do ostatniej chwili życia, na rzymskim Kwirynale, we wzroku wpatrującej się w Krzyż Maryi - przekonywał bp Piotr.

Sesję plenarną konferencji rozpoczęła prelekcja ks. dr. hab. Rafała Bednarczyka z UKSW: "Św. Stanisław Kostka a wizja wychowania młodzieży w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego". Prelegent zauważył, że święty z Rostkowa może być wzorem przywiązania do wyznawanej wiary, a przy tym imponować młodym siłą fizyczną i duchową, czego dał dowód, wędrując samotnie z Wiednia do Rzymu. Współcześnie nadal jest potrzeba odkrywania aktualności jego przesłania dla pedagogiki, aby pobudzać młodych do wybierani głębokich wartości, którym był wierny św. Stanisław Kostka.

O współczesnych formach kultu świętego z Rostkowa, które powstały na ziemi przasnyskiej, mówił ks. dr Janusz Cegłowski, proboszcz parafii św. Jana Kantego w Mławie. Jego zdaniem, patron młodzieży wciąż zdumiewa siłą woli, młodzieńczą determinacją i idealizmem, a nad jego dewizą życia nie można przejść obojętnie. Dlatego w czasach nam współczesnych nie brakuje przejawów jego czci, a także nowych form kultu. Niektóre z nich obejmują swoim zasięgiem całą Polskę, ale wyrastały na ziemi przasnyskiej.

Sesję plenarną zamknęła prelekcja ks. Józefa Kożuchowskiego z Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu: "Kwestia duchowej tożsamości Europy: stanowisko Angeli Ales Bello". Dalsza część konferencji odbywała się w dwóch sekcjach. W programie znalazł się również wyjazd do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.