W obronie piątej Ewangelii

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 37/2017

publikacja 14.09.2017 00:00

Wspólny głos i modlitwa o ochronę świata stworzonego wybrzmiały w Płocku.

▲	Rozważania w ogrodach przy katedrze mariawickiej poprowadził bp Karol Babi, biskup naczelny Kościoła starokatolickiego mariawitów. ▲ Rozważania w ogrodach przy katedrze mariawickiej poprowadził bp Karol Babi, biskup naczelny Kościoła starokatolickiego mariawitów.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

To były pierwsze takie obchody w Płocku, a może i jedne z pierwszych w Polsce. – Co nas łączy? – zdawali się zastanawiać uczestnicy części sympozjalnej, w czasie której zabrali głos przedstawiciele różnych Kościołów.

– Łączą nas Pismo Święte, wspólne wyznanie wiary, zachwyt nad przyrodą i coraz większa świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za świat stworzony, który nas otacza – mówili. Biskup Piotr Libera zaproponował krótką medytację nad psalmem 145: „Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła”. Zachęcał zebranych w auli szkół katolickich: – Wybierzmy dla siebie samych i dla naszych rodzin, wspólnot skromny styl życia, respektu- jący wymagania środowiska i dostosowany do potrzeb innych, aby wzbogacić się miłością. Zachwyca nas piękno przyrody, bo jest ona jak „piąta Ewangelia”, przez którą możemy zbliżyć się do Boga, dlatego wspólnie mówimy o potrzebie ochrony świata stworzonego – mówił bp Libera. – Gdy zaczniemy słuchać przyrody, łatwiej usłyszymy głos Boga – mówił diakon dr Łukasz Leonkiewicz z Kościoła prawosławnego, wykładowca filozo- fii w Instytucie Filozofii Uni- wersytetu Warszawskiego. – Natura jest jak talent z ewangelicznej przypowieści. Żaden z dobrych sług nie niszczy go, ale pomnaża – zauważył ks. Czembor. – Człowiek ma nie tyle „pano- wać” nad stworzeniem, co brać za nie odpowiedzialność – akcentował ks. prof. Ireneusz Mroczkowski.