Gdy zjechali kapelą...

Agnieszka Małecka

|

Gość Płocki 35/2017

publikacja 31.08.2017 00:00

Kiedyś Płock żył festiwalem folklorystycznym. Te czasy przypomina ekspozycja, której wernisaż odbył się podczas Vistula Folk Festival.

▲	Wystawa będzie czynna do 24 września. ▲ Wystawa będzie czynna do 24 września.
Agnieszka Małecka /Foto Gość

W szarym PRL-u takie wydarzenia były szczególnie kolorowym świętem. Do Płocka na Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny zjeżdżało się po kilkanaście zespołów, co czyniło to miasto (obok Kazimierza nad Wisłą) przynajmniej na krótko centrum polskiej kultury ludowej.

Te czasy przypomina wystawa „Zjechaliśmy kapelą...” otwarta w Muzeum Mazowieckim w 50. rocznicę zorganizowania po raz pierwszy Festiwalu Sztuki Ludowej Ziem Nadwiślańskich.

Ekspozycja, składająca się z 40 plansz, prezentuje dokumenty z muzealnego archiwum, z Archiwum Państwowego w Płocku oraz ze zbiorów prywatnych. Są tam czarno-białe fotografie, barwne plakaty zapowiadające festiwal, ludowe artefakty i inne pamiątki związane z tym świętem folkloru.

Wernisaż był pełen wspomnień. – Cały Płock był nastawiony, że przyjeżdżają do nas goście. Żadna osoba ubrana w strój regionalny nie mogła stać w kolejce – opowiadała Barbara Kowalska, dawniej dyrektor domu kultury w Płocku.

Tadeusz Baraniuk, zaangażowany w konkursy i wystawy tematyczne, towarzyszące festiwalowi i organizowane przez Muzeum Mazowieckie, zauważył, że dzięki tym inicjatywom w Płocku pojawiło się grono czołowych twórców ludowych, często zapomnianych. – Zaproszenie ich tutaj było pierwszym ich uhonorowaniem – wspominał. Sentymentalna nuta wkradła się także w słowa Leonarda Sobieraja, dyrektora Muzeum Mazowieckiego, który przed laty sam tańczył w jednym z zespołów ludowych. – Z każdym rokiem ranga tego festiwalu rosła. A później trzeba było czekać aż 32 lata, by do Płocka zawitał znów festiwal folklorystyczny z prawdziwego zdarzenia – mówił.

– Każdy festiwal jest świętem, spotkaniem. O tym często zapominamy w kontekście używanego dziś powszechnie słowa „event” – zauważyła dr Joanna Dziadowiec z UJ w Krakowie. – Najważniejsi w festiwalu są ludzie, oni budują energię tego wydarzenia.