"Podziękujcie wszystkim i pomódlcie się za mnie..."

ks. Włodzimierz Piętka ks. Włodzimierz Piętka

dodane 28.08.2017 20:00

Dziś pogrzeb ks. kan. Edwarda Packa, emerytowanego proboszcza parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ks. kan. Edward Pacek w czasie złotego jubileuszu kapłaństwa, który świętował w ubiegłym roku w kaplicy WSD w Płocku Ks. kan. Edward Pacek w czasie złotego jubileuszu kapłaństwa, który świętował w ubiegłym roku w kaplicy WSD w Płocku
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Pierwszy proboszcz modlińskiej parafii i budowniczy kościoła pw. NMP Królowej Polski zmarł w niedzielę wieczorem. Jeszcze kilka dni wcześniej odwiedził go w szpitalu bp Piotr Libera. "Podziękujcie wszystkim i pomódlcie się za mnie..." - tak mówił w ostatnich dniach swego życia, gdy odwiedzali go bliscy i pozdrawiali, życząc mu zdrowia. Te proste słowa stają się dziś jego testamentem płynącym z kapłańskiego serca.

Uroczystościom pogrzebowym, w czwartek 31 sierpnia o godz. 12, przewodniczy biskup płocki Piotr Libera. Po Mszy św. pogrzebowej sprawowanej w kościele parafii św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, trumna z ciałem kapłana zostanie odprowadzona na miejscowy cmentarz parafialny.

Przez 47 lat swego kapłańskiego życia był związany z Nowym Dworem Mazowieckim. "Ks. Edward Pacek od wielu lat odgrywał ważną rolę w życiu religijno-społecznym parafii. Był nie tylko kapłanem, był przede wszystkim człowiekiem, o wielkiej wrażliwości i oddanym sercu. Aktywnie współpracował z placówkami oświatowymi, zarządem osiedla i władzami miasta. Organizował działalność charytatywną. Dzięki jego staraniom udało się wybudować nową świątynię, zabudowania parafialne oraz założono cmentarz. Za swoją działalność na rzecz lokalnej społeczności w 2004 roku został uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Miasta" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Ks. Pacek urodził się 1 listopada 1942 r. w Broninku, w parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i przyjął święcenia kapłańskie 12 czerwca 1966 r. w Płocku. Był wikariuszem w parafiach: Wyszków, św. Bartłomieja w Płocku, św. Stanisława BM w Mławie, Raciążu i Pomiechowie. Już jako wikariusz parafii św. Anny w Pomiechowie jesienią 1980 roku został oddelegowany do tworzenia nowej parafii w Nowym Dworze Mazowieckim. Gdy 2 lutego 1981 r. biskup płocki erygował parafię, ks. Pacek został jej pierwszym proboszczem. Przez jakiś czas nabożeństwa odprawiano w tymczasowym baraku, potem przystąpiono do budowy dużego, nowoczesnego kościoła, którego poświęcenia dokonał bp Zygmunt Kamiński w 1991 r. W 2006 r. konsekracji świątyni dokonał bp Stanisław Wielgus. Po 32 latach pełnienia obowiązków proboszcza, w 2013 r. ks. Pacek przeszedł na emeryturę.

- Przez całe życie chorował, ale zawsze mężnie to znosił. I choć miał kruche zdrowie, to dokonał tak trwałych i wiekopomnych dzieł - zwraca uwagę ks. prał. Daniel Brzeziński, pochodzący z modlińskiej parafii. - Ze śmiercią ks. kan. Packa, w Nowym Dworze Mazowieckim kończy się pewna epoka, bo on był tu pierwszym proboszczem, budowniczym. To on również utworzył ośrodek duszpasterski w Modlinie Twierdzy. Tam odprawiano w niedziele trzy Msze św., a dziś istnieje już nowa parafia pw. św. Barbary i budowany jest kościół - mówi ks. prał. Brzeziński. - Pamiętam, że zawsze był przygotowany do kazań. Był zawsze spokojny, szukał pojednania, dlatego był ta ważną postacią w historii parafii i miasta, że stał się jego honorowym obywatelem - dodaje ks. Brzeziński.

W 1991 r. bp Zygmunt Kamiński odznaczył ks. Edwarda Packa tytułem kanonika, natomiast w 2002 r. bp Stanisław Wielgus - godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej.


Zachęcamy naszych Czytelników do dzielenia się wspomnieniami o zmarłym ks. kan. Edwardzie Packu. Czekamy na Wasze świadectwa pod adresem plock@gosc.pl.