Duchowo zmobilizowani

ks. Włodzimierz Piętka ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 17.08.2017 23:06

Bp Mirosław Milewski poświęcił odnowiony ołtarz główny i słynący łaskami obraz Matki Bożej Duczymińskiej.

Odnowiony ołtarz główny i obraz Matki Bożej Duczymińskiej zostały poświęcone przez bp. Mirosława Milewskiego Odnowiony ołtarz główny i obraz Matki Bożej Duczymińskiej zostały poświęcone przez bp. Mirosława Milewskiego
Archiwum Anny Wiljam

- Prace renowacyjne trwały pół roku. W ich wyniku XIX-wieczny ołtarz powrócił do swojej pierwotnej kolorystyki, a XVII-wieczny obraz poddano gruntownej renowacji - opowiada ks. proboszcz Marek Pszczółkowski.

W odpustowym kazaniu bp Milewski, zwracając się do tłumów wiernych, nawiązał do 100. rocznicy utworzenia we Francji Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. - Jeśli mamy być armią Maryi, zobaczmy, czego Ona sama nas uczy. Nowa Błękitna Armia walczy siłą uśmiechu i mocą modlitwy, które przeciwstawia rozgoryczeniu i niepogodzeniu z przegraną. Proponuje pokorę i uniżenie, a nie cwaniactwo i wykorzystywanie drugiego człowieka. Ta armia otwiera serce i ręce do pracy, a nie nawołuje do niszczenia dobra wspólnego. Ta armia rozumie istotę sprawiedliwości, która nie ma względu na osoby, ale osądza każdego, widząc w nim człowieka - mówił bp Mirosław.

Przypominając czas peregrynacji obrazu Czarnej Madonny w diecezji płockiej, biskup pomocniczy mówił o duchowej mobilizacji i zachęcał, aby nie zaprzepaścić tamtych łask: - Czyż nie była to owa "nowa Błękitna Armia"? Czy nie takiego oręża potrzebujemy dzisiaj w naszych miastach i wioskach? Oręża pokoju i zgody, a nie kłótni, odwracania hierarchii wartości i rozpowiadania nieprawdziwych informacji? - akcentował bp Milewski.

- Tłumy wiernych na odpuście Wniebowzięcia NMP dowodzą, że nasze sanktuarium żyje i jest ważne dla mieszkańców tej ziemi. Świadczą o tym również wota zawieszone od bardzo dawna przy ołtarzu oraz księga łask i podziękowań - mówi ks. proboszcz Pszczółkowski.

Prace remontowe w kościele w Duczyminie zostały przeprowadzone dzięki pieniądzom parafii, przy dofinansowaniu z powiatu przasnyskiego oraz miasta i gminy Chorzele.