Ojczyzna jest mu to winna

Marek Szyperski

|

Gość Płocki 30/2017

publikacja 27.07.2017 00:00

Zamówił go wnuk wieszcza jeszcze przed I wojną światową. Chciał w ten sposób uczcić 50. rocznicę śmierci słynnego dziadka Zygmunta.

Po przeszło 100 latach spełni się zamysł Adama Krasińskiego, aby w opinogórskim kościele stanął nagrobek jego dziadka. Po przeszło 100 latach spełni się zamysł Adama Krasińskiego, aby w opinogórskim kościele stanął nagrobek jego dziadka.
Agnieszka Otłowska /Foto Gośćć

Niestety, Adam Krasiński zmarł w 1909 roku. Przyszła wielka wojna, potem jeszcze większa, potem „najlepszy z ustrojów” – i nagrobek, tzw. cenotaf, nie trafił do Opinogóry, do kościoła parafialnego, w którego kryptach spoczywają doczesne szczątki wieszcza Zygmunta, jego ojca – generała Wincentego, dzieci, bliższej i dalszej rodziny.

– Opinogóra często nazywana jest Wawelem Mazowsza, bo tu spoczywa trzeci wieszcz Zygmunt Krasiński. Dwaj pierwsi, Słowacki i Mickiewicz, spoczywają na Wawelu w Krakowie – mówi Leszek Nowaliński z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Prawie dwumetrowy gipsowy postument powstał w 1913 r. i był trzecim projektem wykonanym na zlecenie Adama Krasińskiego. – Zamówił on projekt nagrobka u artysty rzeźbiarza Stanisława Adama Romanowskiego – mówi Magdalena Bral z Muzeum Romantyzmu. Model nagrobka przez lata znajdował się w podziemiach Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w stolicy. Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez prawie dwa lata odnawiali rzeźbę. – Nagrobek był rozbity, zaniedbany, w tragicznym stanie – opowiada Leszek Nowaliński. – Dzięki pracownikom Królikarni, właściciela rzeźby, jak również dzięki prof. Januszowi Smazie, profesorowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, udało się go odrestaurować. Nagrobek twórcy „Nie-Boskiej komedii”, „Irydiona” i „Przedświtu” pierwotnie miał stanąć w kościele parafialnym w Opinogórze, naprzeciwko XIX-wiecznej płaskorzeźby dłuta Włocha Luigiego Pampalloniego przedstawiającej małego Zygmunta, błogosławionego przez umierającą matkę. Zdecydowano jednak, że trafi do podziemi świątyni, gdzie są pochowane prochy wieszcza. – Każdego roku odwiedzają to miejsce dziesiątki tysięcy osób, chcących też pokłonić się poecie. Dobrze, że pośród tych krypt stanie pomnik-nagrobek, który był planowany już dawno temu. Myślę, że ojczyzna jest to winna swojemu wieszczowi – mówi proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze ks. Jarosław Arbat. Dyrektor Muzeum Romantyzmu Roman Kochanowicz informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie nagrobka w marmurze. Na całą operację jest zgoda biskupa płockiego i ks. Jarosława Arbata, proboszcza w Opinogórze.