Potrójny jubileusz

Agnieszka Otłowska Agnieszka Otłowska

publikacja 25.06.2017 20:17

Wierni z Borkowa obchodzili 640-lecie erygowania parafii pw. św. Apolonii, a uroczystości przewodniczył bp Mirosław Milewski.

Potrójny jubileusz Borkowo. 25.06.2017. 640-lecie erygowania parafii pw. św. Apolonii Agnieszka Otłowska /Foto Gość

– 640 lat temu, dokładnie 6 lutego 1377 roku, ówczesny biskup płocki Dobiesław z Golczewa Sówka erygował parafię w Borkowie. Ten rok stał się początkiem utworzenia nowej wspólnoty parafialnej, czyli wspólnoty ludzkich serc pragnących oddawać Bogu cześć, wspólnoty ludzi wierzących, którym właśnie wiara przekazywana z pokolenia na pokolenie pozwalała z ogromną troską dbać o swój Kościół – Boży dom, zarówno ten sprzed wieków, jak i ten obecny. Dlatego dzisiaj jesteśmy wdzięczni za pokolenia borkowskich parafian, za praojców, którzy nie szczędzili sił, pracy i ofiary, aby ta piękna wspólnota wciąż się rozwijała. Dzisiejszy jubileusz jest także zwieńczeniem odnowienia ołtarzy bocznych, ambony i konfesjonałów oraz czasem poświęcenia nowego obrazu Jezusa Miłosiernego do ołtarza bocznego. Chcemy, aby Boże Miłosierdzie ogarnęło każdego człowieka – mówił na początku Mszy św. ks. Adam Zaborowski, proboszcz parafii.

Podziękował też za wieloletnią pracę duszpasterską na rzecz parafii ks. Stefana Prusińskiego, którego 60. rocznicę kapłańskiej posługi oraz 50-lecie pracy duszpasterskiej w Borkowie mija w tym roku.

Mszy św. przewodniczył bp Mirosław Milewski. W homilii przypomniał, że parafia została erygowana przez biskupa płockiego Dobiesława z fundacji księcia Ziemowita. – Już wtedy dało się zauważyć troskę pasterzy o to, aby lud mógł być blisko Boga: mieć swoją parafie, swojego proboszcza i swój kościół. I choć od Sierpca, gdzie już wcześniej była parafia z kościołem farnym, dzieliły tutejszy lud tylko 4 kilometry, to jednak uznano, że "z powodu znacznej odległości od innych kościołów lud nie może korzystać z sakramentów świętych, a tym samym dusze wiernych znajdują się w niebezpieczeństwie" – wspominał bp Mirosław.

Zwrócił uwagę, że pierwszy kościół nie wytrzymał próby czasu i uległ ruinie. Drugi, zbudowany w XVIII wieku, spłonął w roku 1923. Te dziejowe przeciwności nie zniechęciły tutejszych duszpasterzy i wiernych. W czasie II wojny światowej kościół został zajęty przez Niemców i zamieniony na warsztat mechaniczny. – Po wojnie wyremontowana i odnowiona świątynia została konsekrowana przez biskupa płockiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. W roku ubiegłym wraz z wami miałem okazję świętować 60. rocznicę tamtego ważnego wydarzenia, tamtej konsekracji i dziękować Bogu za to, że możecie oddawać cześć i chwałę Panu Bogu w tym okazałym i wciąż odnawianym miejscu, czego dowodem są odnowione ołtarze boczne – mówił bp Milewski.

– Pamiętajcie, że każdy jubileusz, także waszej wspólnoty parafialnej, to "rok łaski od Pana", "rok odpuszczenia grzechów, a także kar za grzechy, rok pojednania pomiędzy zwaśnionymi, rok wielorakich nawróceń, rok pokuty" – zwracał się do wiernych bp Milewski.

Wspomniał jednocześnie, że obchodzony jubileusz połączony jest z dwoma innymi: 60-leciem kapłaństwa ks. Stefana Prusińskiego oraz 50-leciem jego pobytu w parafii Borkowo. – Nie traciłeś tu czasu, księże jubilacie! Na każdą Mszę św. tutejszych wiernych wzywa ufundowany przez ciebie dzwon "Święty Stefan". Kościół płocki dziękuje ci za pełnione funkcje w dekanacie sierpeckim, za wszystkie prace wykonane dla dobra tej wspólnoty parafialnej, za tak przydatny niegdyś w pracy proboszcza dar majsterkowania, którego wielu ci zazdrościło, a wreszcie za książkę o parafii Borkowo, która jest cennym źródłem wiedzy o tutejszej wspólnocie – akcentował bp Mirosław.

–  W tym wyjątkowym dniu pięknych jubileuszy serdecznie wam życzę, aby "Pan był przy was jako potężny mocarz". "Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana!", błogosławcie Go za wszelkie łaski, jakie od Niego otrzymaliście. Niech czuwa nad wami nieustannie Maryja w swej Jasnogórskiej Ikonie, która obecnie peregrynuje po domach tej parafii – mówił na zakończenie homilii biskup.

Zarówno dla wiernych, jak i proboszcza obchodzony jubileusz był okazją do dziękczynienia. Przygotowując się do tej uroczystości, odnowiono dwa boczne ołtarze: Jezusa Miłosiernego i św. Apolonii, a także ambonkę i konfesjonały.

–  Ta świątynia jest znakiem misterium Kościoła, który Pan sam uświęcił. W jej murach rodzą się do nowego życia Twoje dzieci, tu przedstawiają Ci swoje modły i ofiary, spotykają Cię w sakramentach oraz umacniają swoją wiarę, nadzieję i miłość, wzrastając we wspólnocie łaski i świętości. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, pobłogosław odnowione ołtarze tego kościoła. Niech te dzieła ufundowane i ofiarowane ku Twojej chwale pomagają wznosić umysły i serca ku Tobie – Przedwiecznemu Pięknu, niech czynią owocniejszą modlitwę i ofiarę chrześcijańską, niech ściślej jednoczą z Tobą przez zachętę do naśladowania Twoich świętych – modlił się w czasie poświęcenia ołtarzy bp Mirosław.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyły poczty sztandarowe, strażacy, dzieci szkolne, przedstawiciele władz administracyjnych, samorządowych i oświatowych. Po Mszy św. na wszystkich wiernych i uczestników jubileuszowej uroczystości czekał poczęstunek.