Nowe zadania dla księży

red.

publikacja 01.06.2017 10:45

Biskup Piotr Libera dokonał zmian w kurii diecezjalnej, w Caritas i w diecezjalnym duszpasterstwie młodzieży.

Księża diecezji płockiej na spotkaniu z bp. Piotrem Liberą Księża diecezji płockiej na spotkaniu z bp. Piotrem Liberą
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Ks. Jarosław Kwiatkowski, z dniem 1 czerwca został mianowany pracownikiem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Ks. Grzegorz Kaczorowski, z dniem 1 lipca mianowany pracownikiem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Ks. Paweł Rokicki, wikariusz parafii farnej w Płocku, z dniem 1 lipca skierowany do pracy w Caritas Diecezji Płockiej, w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie.

Ks. Krzysztof Ruciński, wikariusz parafii farnej w Płocku, z dniem 1 lipca mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży oraz dyrektorem Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego "Studnia" w Płocku.

Ks. Marek Piątkiewicz, zastępca kierownika i ojciec duchowny Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie, z dniem 1 lipca mianowany wikariuszem parafialnym parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku.

Zobacz pozostałe zmiany w duszpasterstwie parafialnym TUTAJ