Dajmy się wybrać!

ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 21/2017

publikacja 25.05.2017 00:00

Szeroko zostały otwarte drzwi Wyższego Seminarium Duchownego przed lektorami i ceremoniarzami, wśród których być może w przyszłości zrodzą się powołania do kapłaństwa.

▲	Ksiądz rektor Marek Jarosz wręczył krzyże nowo ustanowionym ceremoniarzom. ▲ Ksiądz rektor Marek Jarosz wręczył krzyże nowo ustanowionym ceremoniarzom.
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Przed ołtarzem w seminaryjnej kaplicy, aby prosić o błogosławieństwo, uklękło 33 lektorów i 21 ceremoniarzy z całej diecezji, najwięcej z Ciechanowa, Płocka, Mławy, Bielska, ale też z Dobrzykowa, Korzenia, Ligowa, Proboszczewic, Solca czy Słupi.

– Dajmy się wybrać! – zachęcał ministrantów ks. Artur Janicki, diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza. – Przez twoje wybranie, pracę nad sobą i dążenie do pokoju, będziesz miał coś do zaoferowania światu, bo staniesz się apostołem. Bądź świadkiem, bądź wyrzutem sumienia, bądź sobą, słuchaj Boga i zmieniaj ten świat! – zachęcał ks. Janicki. – Pamiętajcie, że waszego świadectwa potrzebują wasi rówieśnicy i środowisko, w którym żyjecie. Będziemy się modlili, abyście wytrwali – przekonywał przewodniczący Mszy św. ks. Marek Jarosz, rektor WSD. – Dzwonki, kadzidło, księgi liturgiczne... to wszystko mi się zawsze podobało i chciałem służyć przy ołtarzu – mówi Grzegorz, nowy ceremoniarz w parafii św. Stanisława BM w Mławie. – Zawsze chciałem być ministrantem... dla nas wszystkich to przywilej – dodają Piotrek, Mikołaj, Kuba i Krzysiek, nowo ustanowieni ceremoniarze w parafii św. Jana Chrzciciela w Bielsku.