Zawsze na służbie

Agnieszka Otłowska Agnieszka Otłowska

publikacja 12.05.2017 20:52

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. w makowskiej farze, której przewodniczył ks. Stanisław Dziekan, proboszcz parafii św. Józefa.

10 strażaków otrzymało medale zasłużony dla pożarnictwa, 15 strażaków awansowało na wyższe stopnie 10 strażaków otrzymało medale zasłużony dla pożarnictwa, 15 strażaków awansowało na wyższe stopnie
Agnieszka Otłowska /Foto Gość

- Strażak zawsze niesie bezinteresowną pomoc swoim bliźnim. Na niego zawsze można liczyć. Jezus mówi w Ewangelii św. Mateusza: "Wszystko, co uczyniliście moim braciom, to Mnieście uczynili". Gromadzimy się dzisiaj, aby prosić św. Floriana o umocnienie i siłę – mówił w czasie kazania ks. Stanisław Dziekan.

- Strażak to nie tylko odznaczenia, awanse i piękny mundur, ale to zaufanie, którym darzą inni ludzie. Niech zawsze wam towarzyszy świadomość, że strażak, to ktoś, kto niesie pomoc, gdy ludzie są bezradni, gdy nie wiedzą jak, postąpić w danej chwili. To człowiek odważny i prawy, czujny i gotowy, mężny i stający oko w oko ze śmiercią - akcentował ks. Dziekan.

- Niech ta dzisiejsza uroczystość, pobudzi was do jeszcze bardziej intensywnej pracy nad sobą, nad swoją postawą i moralnością, byście odpowiedzialnie stawali się wzorem dla młodych chłopców, którzy z radością przypatrują się waszej pracy - mówił.

Po zakończonej Mszy św. obchody jubileuszowe przeniosły się do starostwa powiatowego. Tam też dokonano wręczenia zasłużonym strażakom medali, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie. W uroczystościach wziął udział mazowiecki komendant wojewódzki PSP w Warszawie str. bryg. Jarosław Kurek.

Uroczystość uświetniła orkiestra OSP z Pienic.