Tu szkoła nie wystarczy

Dawid Turowiecki

publikacja 21.02.2017 13:19

Akcja Katolicka w Płońsku o wychowaniu i reformie edukacji.

- Takie będą rzeczypospolite… jakie są rodziny - parafrazował tytuł konferencji naukowej ks. prof. Jan Przybyłowski - Takie będą rzeczypospolite… jakie są rodziny - parafrazował tytuł konferencji naukowej ks. prof. Jan Przybyłowski
Dawid Turowiecki

- Jeśli rodzina nie wychowa młodego człowieka, to nie wiem jakby starała się szkoła, to nie jest w stanie wszystkiego regulować w relacji wychowawczej – mówił na XI Sympozjum Społecznym Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej ks. prof. Jan Przybyłowski, wykładowca warszawskiego UKSW.

- Wychowanie w rodzinie to ideał wychowania, gdyż dokonuje się we wspólnocie. Wszelkie formy wychowania domowego pokazują, że można ukształtować człowieka tak, aby radził on sobie w wymiarze indywidualnym z samym sobą oraz mógł funkcjonować także w życiu społecznym - kontynuował specjalista teologii pastoralnej na UKSW, dodając, iż takie wychowanie buduje człowieka nadziei.

- Nie można zamykać człowieka w jednym systemie myślenia, powinniśmy patrzeć na niego integralnie i holistycznie. Rodzina, szkoła i Kościół to są te miejsca, gdzie niebo powinno stykać się z ziemią. Nie osiągniemy poprzez żadną reformę pozytywnych skutków wychowania, jeśli tego nie zrozumiemy - podsumowywał swoje rozważania ks. prof. Przybyłowski.

Dr Michał Pienias z Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie stwierdzał, że reforma edukacji jest niezbędna. Pytanie tylko, czy będzie prowadzona na drodze ewolucji czy rewolucji. - Proces modernizacji oświaty jest ważny, ale czy wymaga on tylko korekt, czy też działań na dużą skalę…? - zastanawiał się prelegent, wskazując, jakiej reformy na pewno potrzebujemy. Dr Pienias zwracał uwagę na liczebność klas, co ma przełożenie na kontakt na linii uczeń - nauczyciel, poziom języków obcych, zwiększenie zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi, co wiąże się z myśleniem przyczynowo-skutkowym, podnoszeniem kwalifikacji przez samych nauczycieli czy też współpracą szkół średnich z uczelniami wyższymi.

W czasie sympozjum zorganizowanego przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku o doświadczeniu edukacji niepublicznej mówiła Krystyna Marszał-Jankowska, o dylematach zarządzania w oświacie - dr Marek Pawłowski z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, zaś o efektywności wydatków gmin na oświatę - dr hab. Roman Lusawa z Europejskiej Uczelni w Warszawie.