Chcemy stworzyć przyjazny kampus

Ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 06/2017

publikacja 09.02.2017 00:00

Biskup Mirosław Milewski o konsekwencjach reformy szkolnictwa w diecezji płockiej i powstających nowych dziełach edukacyjnych i charytatywnych.

▲	– Niepodjęcie decyzji i brak szukania nowych rozwiązań byłyby z naszej strony wielkim zaniedbaniem i niewykorzystaniem szansy. To jest nasza powinność, aby coś dobrego uczynić w wymiarze edukacji i pomocy społecznej – mówi bp Mirosław Milewski. ▲ – Niepodjęcie decyzji i brak szukania nowych rozwiązań byłyby z naszej strony wielkim zaniedbaniem i niewykorzystaniem szansy. To jest nasza powinność, aby coś dobrego uczynić w wymiarze edukacji i pomocy społecznej – mówi bp Mirosław Milewski.
Agnieszka Otłowska /Foto Gość

Ks. Włodzimierz Piętka: Biskup Piotr Libera zapowiedział ważne zmiany, które dotyczą szkół katolickich w diecezji. Czy ich powodem jest tylko właśnie czekająca nas reforma edukacji?

Bp Mirosław Milewski: Tak, determinującym czynnikiem jest wspomniana reforma. Trzeba jednak także pamiętać o zmianach demograficznych i dokonujących się procesach społecznych. Jako Kościół musimy umieć właściwie znaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. Zapowiedziane decyzje biskupa płockiego bazują na odczytaniu „znaków czasu”. Uważam, że nieszukanie nowych rozwiązań byłoby z naszej strony wielkim zaniedbaniem i niewykorzystaniem szansy, która się nadarza. Dokonując tych gruntownych zmian, chcemy zrobić coś dobrego w kwestii edukacji ludzi młodych, jak również pomocy społecznej skierowanej do osób starszych.

Szkoły katolickie wrócą do gmachów seminaryjnych w Płocku, które, niestety, od kilku lat pustoszeją, bo nie przybywa powołań. Czy sprowadzenie tu liceum i utworzenie podstawówki jest sposobem na zagospodarowanie gmachów przy ul. Nowowiejskiego 2 w Płocku?

Przede wszystkim nie tracimy nadziei, że nie zabraknie powołań w naszej diecezji. Z drugiej strony wracamy do korzeni i stuletniej tradycji katolickiego liceum w tym miejscu. Taki przecież był zamysł bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Myślimy też, aby przy katolickim liceum powstała katolicka szkoła podstawowa, której przecież do tej pory w Płocku nie ma.

A więc w jednym miejscu, obok Wyższego Seminarium Duchownego, znajdą się teraz inne szkoły i uczniowie młodsi i starsi?

Organizacyjnie i strukturalnie będą dwa, niezależne od siebie obiekty: szkoła i seminarium. Podobnie, jak to miało miejsce w przeszłości, zostanie oddzielony gmach WSD od części, w której znajdowało się przez lata Niższe Seminarium Duchowne. Nowe szkoły katolickie będą miały do dyspozycji i na wyłączność piękny obiekt, całkowicie odrębny od seminarium. To będą dwa podmioty niezależne od siebie i żyjące swoim życiem. Czeka więc nas szereg prac budowlanych i remontowych. Dodam, że szkoły: podstawowa, liceum i wygaszane od nowego roku szkolnego gimnazjum, podobnie jak dotychczas, będą koedukacyjne. Naszym celem jest stworzenie w Płocku nowoczesnego kampusu, przyjaznego i bezpiecznego dla uczniów o wyraźniej katolickiej tożsamości. Na wiosnę planowany jest dzień otwartych drzwi. Wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza rodziców wraz dziećmi, już dziś serdecznie zapraszamy.

Jakie będą te szkoły? Jaka jest wizja ich rozwoju?

Chcemy, aby dewizą szkół było: bezpieczeństwo, wysoki poziom nauczania i tożsamość. Zapewni to wyspecjalizowana opieka i kadra nauczycielska, niewielka liczba uczniów w poszczególnych oddziałach. Chcemy, aby w każdym roczniku liceum powstały dwa profile: humanistyczny i matematyczno-fizyczny, dlatego do współpracy zaprosimy pracowników naukowych naszego seminarium i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej w Płocku. Wyjątkową przestrzeń dla naszych uczniów stworzą też kaplica, biblioteka i piękna architektura tego miejsca. Oczywiście, trzon nauczycielski stanowić będzie dotychczasowa kadra z Sikorza.

W Sikorzu k. Płocka pozostanie duży obiekt po szkołach...

I chcemy wykorzystać wielki potencjał tego miejsca. Powstanie tam wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-lecznicza służąca osobom starszym i potrzebującym pomocy. Ponadto planujemy powołanie do istnienia także zakładu opiekuńczo-leczniczego, a także domu dziennego pobytu, który zapewniłby seniorom z Płocka i okolic dzienny pobyt oraz opiekę. Obiekt w Sikorzu, pierwotnie był bardzo dużym domem rekolekcyjnym, co stwarza dobre możliwości do zagospodarowania go pod kątem takiej właśnie działalności. • wlodzimierz.pietka@gosc.pl