Co w sercu i co w duszy gra?

Agnieszka Otłowska ks. Włodzimierz Piętka

|

Gość Płocki 44/2016

publikacja 27.10.2016 00:00

Kto jest tym lekarzem dobrym i kompetentnym, na miarę św. Łukasza?

– Gdy choruje jedna ze sfer ludzkich, cały człowiek na tym cierpi. Dbajcie, proszę, z całą delikatnością i kompetencją o sferę duchową waszych pacjentów – mówił  do pracowników służby zdrowia biskup Mirosław Milewski. – Gdy choruje jedna ze sfer ludzkich, cały człowiek na tym cierpi. Dbajcie, proszę, z całą delikatnością i kompetencją o sferę duchową waszych pacjentów – mówił do pracowników służby zdrowia biskup Mirosław Milewski.
Agnieszka Otłowska /Foto Gość

WPłocku zorganizowano międzynarodową konferencję szkoleniowo-naukową, na której mówiono, że zmiana ma wiele imion: to choroba, starość, śmierć, żałoba; są również zmiany cywilizacyjne i związane z nimi wyzwania wychowawcze. – Jesteście lekarzami ciała, ale pamiętajcie też o duchowym wymiarze choroby. Bądźcie jak uczniowie Pana i mówcie swoim pacjentom, że jeśli wierzą, to ich cierpienie ma głęboki sens w Jezusie – mówił biskup Mirosław Milewski w szpitalnej kaplicy św. o. Pio na płockich Winiarach.

W czasie konferencji „Człowiek w obliczu zmiany – konteksty medyczne, edukacyjne, społeczne i psychologiczne” mówiono m.in. o starości. – Na emeryturze człowiek ma więcej czasu, ale przychodzą też choroby, cierpienie i śmierć, dlatego następuje przewartościowanie dotychczasowego życia. Gdy człowiek znajduje się „pomiędzy” i trzeba wybrać, wtedy bardziej zastanawia się nad sobą i zaczyna konfrontować wyznawane poglądy i wartości. To fundamentalny sprawdzian w życiu – wyjaśniała teorię sytuacji granicznych dr Ilona Gołębiewska z Uczelni Korczaka w Warszawie. – Sytuacja graniczna może mieć charakter tragiczny, jeśli jest konfliktem między praktyką a ideałem dobrego życia. Jest ona również szansą doświadczenia wzniosłości, która polega na świadomym sprostaniu temu, co przynosi los. Jest to moment doświadczenia siebie, konfrontacja obrazu samego siebie z rzeczywistością, moment zadania sobie pytań fundamentalnych, a także mocne doświadczenie odpowiedzialności za siebie samego i za swoje życie – stwierdziła dr Gołębiewska. Mówiła o starości jako zmianie w sensie biologicznym: starzenie się organizmu, zmiana wyglądu i choroby; w sensie psychologicznym: trudności z akceptacją tego etapu życia; w sensie społecznym: bo zmienia się rola w rodzinie, następuje przejście na emeryturę, samotność i nowa organizacja życia. W kolejnych wystąpieniach prelegentów wybrzmiało, że każda zmiana budzi lęk, bo jest wejściem w nowe doświadczenia i konfrontuje z nowymi obawami, potrzebuje więc dobrej i kompetentnej obecności lekarza. W tym kontekście na konferencji mówiono o sytuacji kryzysowej, którą powoduje choroba nowotworowa. – Na wiadomość: „Ma pan raka” pacjent reaguje szokiem, gniewem, rozpaczą, lękiem i odwiecznym pytaniem: „Dlaczego ja?”. Wtedy należy ułatwić ekspresję i wybuch uczuć, należy dać prawo do płaczu, aby nastąpiła „wentylacja uczuć” – mówiła prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. – Żałoba to zerwane więzi i dramat osób, to trudne powiedzenie: „Do widzenia” – mówił ks. prof. Andrzej Gretkowski z Płocka. – W żałobie konieczna jest obecność i dobra komunikacja z dzieckiem: trzeba mówić mu prawdę dostosowaną do jego wieku. Nie należy bać się powiedzieć: „Ja nie wiem”. Trzeba go uważnie słuchać, bo nie artykułując, w głębi wypowiada ono cztery prośby: bądź przy mnie, pomóż mi, nie opuszczaj mnie i delikatnie dotykaj mojej duszy. – Częścią naturalnego rozwoju jest doświadczanie sytuacji granicznych. Ten rozwój dokonuje się też w obliczu transcendencji. Wiele osób, które tego doświadczyły, nazywają je łaską, Bogiem. W tym jest wielka nadzieja! – mówił z kolei prof. Andrzej Wojciechowski. – Szpital, przychodnia, prywatny gabinet, laboratorium, to miejsca, gdzie respektuje się sumienie i służy się życiu i zdrowiu pacjentów – mówił z kolei biskup Milewski w ciechanowskim szpitalu. Przypomniał, że pracownicy służby zdrowia są odpowiedzialni za społeczny wymiar życia ludzkiego. – Nie zwalniajcie się, proszę, z troski o życie waszych pacjentów! Z taką łukaszową czułością i łagodnością miejcie odwagę zaproponować choremu wizytę księdza, albo może postawić pytanie o kondycję jego ducha. Czyż nie w tym wyrazi się wasza samarytańska posługa, jeśli balsamem wina i oliwy opatrzycie nie tylko rany fizyczne pacjenta, ale też jego zranienia duchowe? – mówił w czasie Mszy św. bp Milewski. Ciechanowskim obchodom towarzyszyło otwarcie społecznej kampanii „Hospicjum to też życie”. więcej na: