Z dawna Polski Tyś Królową. Dulsk

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 04.05.2016 11:09

Trzeciego maja wszystko jest hołdem dla Maryi. I tak właśnie było w Dulsku: piękna procesja i uroczysta liturgia były wyrazem oddania się Maryi - Matce i Królowej.

Starsi i młodsi parafianie Dulska wzięli udział w procesji powitania obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej Starsi i młodsi parafianie Dulska wzięli udział w procesji powitania obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Drewniany, XVIII-wieczny kościół, ołtarze, obrazy, a wśród nich czczony w Dulsku obraz Matki Bożej Niepokalanej, wreszcie chrzcielnica, od pokoleń są świadkami życia wiary ludzi żyjących w okolicach Dobrzynia n. Drwęcą. Teraz do tego miejsca przybył wędrujący po diecezji obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. - Wita Cię, Maryjo, jedna z najstarszych, choć obecnie również jedna z najmniejszych parafii ziemi dobrzyńskiej - mówił ks. proboszcz Maciej Jastrzębski. Warto tu wspomnieć, że do dulskiej parafii dawniej należał m.in. Dobrzyń n. Drwęcą.

Na powitanie obrazu Matki Bożej wyniesiono w procesji oznaki długiej i bogatej historii tej wspólnoty parafialnej: feretrony, obrazy i sztandary, a pochodzący z tej parafii ks. kan. Tadeusz Kozłowski, oficjał Sądu Biskupiego Płockiego, niósł w procesji relikwie św. Jana Pawła II. Wierni witali obraz Czarnej Madonny przede wszystkim śpiewem: "Wśród tylu dróg poprowadź serce me, prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest...".

- Dziś tajemnicę nawiedzenia w waszej parafii zwiastuje dobrze znana pieśń: "Z dawna Polski Tyś Królową..." - mówił bp Mirosław Milewski, który przewodniczył liturgii powitania obrazu w Dulsku. - Maryja króluje, bo jest Matką Jezusa i pokorną służebnicą Pańską. Dowodem Jej królowania w naszej ojczyźnie są liczne akty zawierzenia, które w ciągu wieków Polacy wyrazili wobec Bogurodzicy Maryi - zwrócił uwagę bp Milewski. Przytoczył również fragment Aktu Zawierzenia Matce Bożej, który 3 maja wypowiedzieli polscy biskupi na Jasnej Górze: "W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego (...) oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi".

- Dziś Maryja chce nas uczyć miłości do Boga, drugiego człowieka i do ojczyzny. Nie ma Polski i zdrowego patriotyzmu bez odniesienia do Maryi. Nie dajcie odciągnąć się od Kościoła. Niech Maryja uczy was wierności! - akcentował ks. biskup. Kazanie wygłosił z zabytkowej ambony, która niedawno została poddana konserwacji.