Zielone światło dla kościoła

Agnieszka Otłowska

publikacja 13.04.2016 13:56

Przez długi czas czekano na wydanie zgody potrzebnej do rozpoczęcia najważniejszej inwestycji budowlanej w parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy. Przełom nastąpił na ostatnim spotkaniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zielone światło dla kościoła Warszawa, 11.04.2016. Spotkanie w sprawie budowy kościoła w parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy, w Urzędzie Mazowieckiego Konserwatora Zabytków Archiwum bp. Mirosława Milewskiego

W ubiegły piątek z Modlina Twierdzy wyruszyła do Czerwińska n. Wisłą nocna pielgrzymka w intencji budowy kościoła. Po kilku dniach od tego wydarzenia, 11 kwietnia, doszło do spotkania w sprawie projektu kościoła św. Jana Pawła II. - Mamy zielone światło. Projekt zaaprobowany przez biskupa płockiego został przyjęty - mówi z radością ks. proboszcz Janusz Nawrocki. - Dziękujemy Bogu i ludziom dobrej woli za taki rozwój i zakończenie tego etapu.

W pierwszej wersji konserwator zabytków nie chciał przyjąć projektu bez łącznika i z oknami łukowymi, choć o to się właśnie starano. Nowa świątynia będzie miała wygląd klasycznego kościoła, z nawą główną i dwiema bocznymi, na planie krzyża łacińskiego. Wykonawcą projektu jest Tomasz Kulsa, architekt z Warszawy.

W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wziął udział bp Mirosław Milewski, ks. Ryszard Paradowski, dyrektor Wydziału Budownictwa Sakralnego Kurii Diecezjalnej Płockiej, i ks. Janusz Nawrocki, proboszcz parafii św. Barbary.