W promieniach Miłosierdzia. Płock - św. Józefa

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 07.04.2016 23:48

- Pokora i wdzięczność - to dwa przesłania i wskazówki od Maryi dla nas, abyśmy umieli lepiej żyć po tym nawiedzeniu - mówił bp Mirosław Milewski u św. Józefa Rzemieślnika.

W promieniach Miłosierdzia. Płock - św. Józefa Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Józefa Rzemieślnika ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Na płockie wzgórze miłosierdzia przybyła ikona nawiedzenia. Na jej powitanie wyszli w procesji wierni tej parafii. - Zobaczcie, Maryja na tym obrazie przybywa do nas bez korony. Ona: ucieczka grzeszników i pocieszycielka strapionych, niepokalanie poczęta, a w każdym tytule przede wszystkim Matka, przychodzi, aby nas słuchać. Wypowiedzcie Jej wszystkie nasze prośby, dziękczynienia i nadzieje. A kiedy zabraknie już wam słów, napatrzcie się na ten obraz i zawierzcie Jej wszystko - mówił do zgromadzonych o. Marek Kowalski, paulin.

Witając jasnogórską ikonę, ks. kan. Andrzej Smoleń przypomniał, że parafia św. Józefa powstała w trudnych miesiącach stanu wojennego. Przeżywa więc ona po raz pierwszy nawiedzenie ikony jasnogórskiej. Parafię erygował bowiem bp Bogdan Sikorski w maju 1982 roku. W nowej świątyni, poświęconej 16 lat temu przez bp. Stanisława Wielgusa, znajdują się dwie pamiątki po św. Janie Pawle II i jego wizycie w Płocku 7 i 8 czerwca 1991 roku: kamień węgielny poświęcony przez papieża Polaka i obraz Jezusa Miłosiernego, który był wkomponowany w ołtarz papieski właśnie w czasie tej pamiętnej wizyty i papieskiej Mszy św. Teraz przy tym ołtarzu po raz pierwszy stanął obraz nawiedzenia.

- Mówi się dzisiaj o Maryi, że na przestrzeni dziejów była ona "najbardziej wpływową kobietą". Uznajemy to dzisiaj tu, w tym kościele, gdy witamy w waszej wspólnocie Jej obraz - mówił bp Mirosław Milewski w kazaniu. - W spotkaniu z Nią zmieniamy się, bo Ona jest punktem odniesienia w historii świata i wiary.

Biskup wskazał na pokorę i wdzięczność Matki Bożej, które powinny się stać wskazówką dla przemiany naszego życia. - Wielkość Maryi wyraża się w Jej pokorze. Ona dziś przychodzi i woła: "Bądźcie pokorni, prawi i pobożni!'. Maryja jest wdzięczna Bogu. I my naszym życiem ukazujmy podobną postawę. Ale też wyznajmy przed Jej obliczem, że Ona w naszym życiu jest "wielka i wpływowa". Uczcie się od Niej pokory i zawierzcie Jej! - mówił bp Milewski.

Wśród obecnych był m.in. ks. prał. Władysław Stradza, pierwszy proboszcz parafii i budowniczy kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy, że ta świątynia w Roku Miłosierdzia jest wyznaczonym przez biskupa płockiego kościołem jubileuszowym z bramą miłosierdzia, w którym codziennie można uzyskać odpust zupełny.