Bądź świadkiem nawiedzenia! Radzanowo

Agnieszka Otłowska

publikacja 01.04.2016 12:51

Na szlaku maryjnego wędrowania, w parafii św. Floriana, rozpoczęła się doba nawiedzenia obrazu Czarnej Madonny.

Dzieci u stóp ikony Matki Bożej składały serduszka, na których wypisały swoje intencje Dzieci u stóp ikony Matki Bożej składały serduszka, na których wypisały swoje intencje
Agnieszka Otłowska /Foto Gość

Uroczyście przystrojona droga, przybrany kościół, dzieci komunijne, asysta procesyjna, straż pożarna, poczty sztandarowe - to wszystko na cześć Matki Bożej przygotowała parafia w Radzanowie k. Płocka. Dobę nawiedzenia uroczystą Mszą św. otworzył bp Roman Marcinkowski. Wraz z ks. proboszczem Franciszkiem Stepnowskim ikonę jasnogórską witali rodzice, młodzież i dzieci.

W kazaniu biskup odniósł się do perykopy ewangelicznej o nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję (Łk 1, 39-56). Mówił, że Boże wybranie nie zamknęło Maryi w Niej samej. - Ona z pośpiechem wyrusza w drogę. Ten pośpiech jest powodowany miłością, troską o innych, wynika z tajemnicy, że jest w Niej Bóg i dlatego niesie Ona radość do domu Elżbiety - akcentował bp Marcinkowski.

W homilii zaznaczył, że Maryja idzie zanieść dobrą nowinę o Jezusie. - W nasze powołanie chrześcijańskie wpisane jest radosne dzielenie się z innymi swoją wiarą i czynna pomoc drugiemu. Chrześcijanin to człowiek, który z radością dzieli się swoją wiarą. Ale nie tylko. On w ten sposób pomaga bliźniemu - mówił bp Roman Marcinkowski. - Maryja niesie Jezusa i niesie Go w swoim łonie. Maryja niesie Jezusa innym, Tobie i mnie. Nie zatrzymuje Go dla siebie. Raduje się Nim i dzieli się tą radością z innymi. Dzieli się Jego obecnością - zwracał uwagę biskup.

Odnosząc się do hasła nawiedzenia w diecezji płockiej: "Z Maryją ewangelizujemy Kościół płocki", bp Marcinkowski zwrócił uwagę, że ewangelizacja przynagla do podjęcia na nowo zobowiązań płynących z chrztu i wychowywania w wierze. - Najpierw samemu trzeba stać się świadkiem uczciwości, prawdy, rzetelności, aby Ewangelia w nas była wiarygodna dla innych - mówił.

Podczas tej uroczystości parafianie w Radzanowie usłyszeli też podziękowania za wielkie zaangażowanie w przygotowanie nawiedzenia. Szosy i domy ubrane w chorągwie, proporce, kwiaty i obrazy Maryi. Parafia przygotowała się przez trzydniowe rekolekcje maryjne, które poprowadził o. Krzysztof Kowalski, paulin.