Z Ciechanowa do Wietnamu

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 08.02.2016 00:58

Uroczystość posłania na misje ks. Adama Gałązki, pallotyna, odbyła się w parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.

Ks. Adam Gałązka w czasie Mszy św. w swojej rodzinnej parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie Ks. Adam Gałązka w czasie Mszy św. w swojej rodzinnej parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Jeszcze w tym miesiącu ks. Adam Gałązka, pallotyn, pochodzący z ciechanowskiej parafii na Kargoszynie, rozpocznie pracę misyjną w Wietnamie. - To mężna postawa, gdy opuszcza się wszystko, aby służyć Chrystusowi w drugim człowieku - mówił ks. prał. Eugeniusz Graczyk w czasie Mszy św., połączonej z obrzędem posłania nowego misjonarza. Ks. Adam otrzymał w czasie liturgii stułę i krzyż misyjny.

- Kiedyś ks. Adam, jako młody chłopak, woził cegły, gdy budowano ten parafialny kościół. Potem był wyświęcony na diakona przez obecnego biskupa płockiego Piotra Liberę. W waszym parafialnym kościele kazanie na jego prymicji wygłosił obecny biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser. Dziś odpowiada na wezwanie Kościoła i wyrusza na misje do dalekiego Wietnamu - mówił w kazaniu ks. Aleksander Pietrzyk, przełożony pallotynów we Francji.

- Na misje ks. Adam zabiera to, co przekazały mu rodzina i parafia, zabiera to, co stanowi polską tradycję i wiarę - mówił ks. Pietrzyk. Charakteryzował nowego misjonarza i jego pracę we Francji, jego pobyt w Ziemi Świętej oraz zaangażowanie w apostolat miłosierdzia Bożego. - Miłosierdzie woła o czyn. I oto jego przykład daje nam ks. Adam, gdy wielkodusznie odpowiada na misyjne wezwanie Chrystusa - mówił przełożony pallotynów we Francji.

"Boże, błogosław wszystkim, których postawiłeś na drodze mojego życia. Dotknij swoją łaską tych, do których mnie posyłasz na wietnamskiej ziemi, abym razem z nimi oddawał Ci chwałę" - napisał ks. Adam na okolicznościowym obrazku.

Ks. Adam Gałązka, pallotyn, otrzymał święcenia kapłańskie w 2002 roku. Następnie został wysłany do pracy duszpasterskiej we Francji, gdzie m.in. był proboszczem i dziekanem w Osny k. Paryża. Teraz podejmie pracę w nowopowstającej placówce misyjnej pallotynów w Wietnamie.