Piękne i niebezpieczne

UWM/ am

publikacja 30.12.2015 15:21

Odpalanie fajerwerków w miejscach publicznych, zagrażając bezpieczeństwu i życiu innych może skutkować karą, przypomina w swoim apelu Wojewoda Mazowiecki.

Piękne i niebezpieczne GLIWICE 04 03 2009 SZPITAL MIEJSKI NR 1 SP ZOO FOTO:HENRYK PRZONDZIONO/GOSC NIEDZIELNY HENRYK PRZONDZIONO

Pokazy fajerwerków w sylwestrową noc to piękna tradycja. Nie można nam jedna zapomnieć o rozwadze. Należy pamiętać, że fajerwerki odpalane w miejscach publicznych lub na posesjach prywatnych mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie można zapominać, że to materiały pirotechniczne, które są wybuchowe, łatwopalne i należy obchodzić się z nimi z najwyższą ostrożnością - czytamy w apelu wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery.

Apel przytacza też podstawowe zasady bezpieczeństwa w postępowaniu z materiałami pirotechnicznymi.

Pamiętajmy, że nie można fajerwerków i petard odpalać z dłoni, a także używać takich materiałów w pomieszczeniach zamkniętych (mieszkanie), odpalać z okien budynków, na balkonach i tarasach.

Nie wolno odpalać fajerwerków w miejscach publicznych - czytamy w apelu - oraz innych, w których ich użycie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Niezachowanie środków ostrożności i stworzenie zagrożenia dla innych jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, grzywną, naganą i konfiskatą, tzw. przepadkiem środków pirotechnicznych przypomina Wojewoda Mazowiecki.

Nie wolno też odpalać petard będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Przed użyciem środków pirotechnicznych należy zapoznać się z instrukcją obsługi; producent ma obowiązek umieścić ją na opakowaniu, w języku polskim.

W apelu przypomniano też, że środki pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim; ich sprzedaż może być prowadzona w sklepach posiadających zezwolenia.