Odpowiedz zawierzeniem. Zeńbok

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 17.10.2015 00:43

- Maryjo, wiążesz nas z Jezusem, naucz nas wchodzić w święte sprawy Boże - tak modlono się 16 października w kościele św. Bartłomieja.

Bp Roman Marcinkowski z wiernymi na modlitwie przed ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej Bp Roman Marcinkowski z wiernymi na modlitwie przed ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

- Matko, składamy przed Tobą nie tylko wiązanki kwiatów i naszych uczuć, ale dzieło odprawionych misji świętych i nasze duchowe zobowiązania - mówił ks. Waldemar Marciniak, witając obraz Nawiedzenia w imieniu parafii św. Bartłomieja Apostoła. - Naucz nas wchodzić w święte sprawy Boże i dobrze zapamiętać te łaski, które przez Ciebie, Bóg nam udzieli w tej dobie nawiedzenia.

Bp Roman Marcinkowski, nawiązując do odczytanej w czasie Mszy św. Ewangelii o Zwiastowaniu (Łk 1, 26-38), zwrócił uwagę, że Anioł Pański przyniósł Maryi wolę Bożą. - Czy Ona ją zrozumiała? Nie wiemy, ale wypowiedziała słowo zawierzenia: "Oto ja, służebnica Pańska". Bezsilna wobec tajemnicy Boga, powiedziała: "Fiat" - jestem do Twej dyspozycji, Ty jesteś moją największą radością. I wtedy Bóg zawierzył Jej największy skarb Swego Jednorodzonego Syna - wyjaśniał ks. biskup słowa Zwiastowania.

- Zawierzyć Bogu, to zdać się na Niego z ufnością. Poddać się Jemu, choć jest tyle niewiadomych. Maryja w Swej wolności powiedziała Bogu: "Tak". Dziś człowiek często decyduje inaczej. Ale powiedz: dokąd pójdziesz, jeśli nie wybierzesz Jezusa? Jakiego nauczyciela, jakiego mistrza wybierzesz? - pytał ks. biskup. - Maryja zaniosła Swe zawierzenie do domu Elżbiety i będzie nim żyła w każdej chwili i tajemnicy swojej wiary. Tego chce nas uczyć również teraz.

- Maryjo, dzisiaj wyszłaś nam na spotkanie. Ale i my przychodzimy do Ciebie, bo ktoś chce nas oderwać od dobrych i szlachetnych korzeni, od wartości, od Ewangelii. Przy Tobie odkrywamy, że człowiek jest Boży, a nie systemowy; że w jego sumieniu ma mieszkać Bóg, a nie jakieś ideologie i filozofie. Módlcie się więc do Maryi, aby wyciągała was z nałogów. Niech się okaże dla was Matką zawierzenia, jak dla św. Jana Pawła II, którego wspominamy w 37. rocznicę jego wyboru na stolicę Piotrową - mówił ks. biskup.

Zeńbok, choć jest jedną z najmniejszych parafii, ma długą i bogatą historię. Podobnie, jak wiele innych parafii diecezji, ma "jasnogórską metrykę", bo powstaje w tym samym czasie, co sanktuarium Czarnej Madonny. Parafię utworzył w 1402 roku bp Jakub z Korzkwii. Obecny, murowany kościół został poświęcony w 1789 roku. Z zapisków wizytacyjnych parafii wiadomo, że już w 1599 roku, w głównym ołtarzu, we wcześniejszym kościele, był czczony obraz Matki Bożej Wniebowziętej.

Tak też jest do dzisiaj. Z Zeńbokiem wiąże się również chwalebna historia powstańców styczniowych z 1863 roku. Na tych terenach toczyli oni walki. Spoczywają na parafialnym cmentarzu. W tę bogatą i długą historię oraz w obecną sytuację i wyzwania mieszkańców parafii weszła Maryja - Matka zawierzenia.