Przyzwyczajeni do Jej twarzy. Smardzewo

Dominik Nowakowski

publikacja 03.10.2015 19:11

Obraz Pani Jasnogórskiej stanął przed oczami wiernych parafii pw. św. Stanisława Kostki, która od kilku lat jest diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.

Przyzwyczajeni do Jej twarzy. Smardzewo Smardzewo, 2.10. Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii św. Stanisława Kostki Dominik Nowakowski

Pierwsze nawiedzenie kopii wizerunku Jasnogórskiej Matki miało miejsce w Smardzewie 18 marca 1976 roku. Parafialna kronika informuje, że wówczas w tym podniosłym wydarzeniu wzięło udział około 3 tys. ludzi. W miniony piątek już tak wielu wiernych nie odnotowano, ale Matkę Bożą witano równie uroczyście.

- Szukamy dziś odpowiedzi, jak postępować, mimo tych zagrożeń, które usiłują wniknąć do naszych serc, rodzin i różnych wspólnot. Wierzymy, że to spotkanie z Tobą, Maryjo, pomoże rozwiązać nam ludzkie spory, zgodnie z wolą Twojego Syna - tymi słowami w sanktuarium maryjnym diecezji płockiej witał obraz ks. proboszcz Henryk Dymek. - Umocnij nas, o, Pani, abyśmy tradycję wiary przekazali następnym pokoleniom.

Przedstawiciele rodzin smardzewskiej parafii prosili Maryję o niezbędne łaski, które pomogłyby żyć we współczesnym, pełnym zagrożeń świecie. - Przed nami wirtualny świat internetu, wyobcowania młodzieży, odurzenia dopalaczami, ideologii gender, przewartościowania wszystkich wartości. Obejmij nas swoją matczyną miłością, byśmy nie czuli się zagubieni i osamotnieni w tych dynamicznie zmieniających się czasach - modlili się.

Młodzież prosiła Matkę Bożą dla siebie o wskazanie bezpiecznej drogi życia, a dla rodziców - by zawsze mieli czas i cierpliwość dla swoich pociech.

Ksiądz biskup w homilii podkreślał ogromną rolę matki, dającej wzorowy przykład oddania i troski. - Mama to zrozumienie, pomoc w trudnościach, to także współczucie i współcierpienie, to ucieczka w udrękach, poświęcenie i niezachwiana wierność - wymieniał bp Roman Marcinkowski. - Matka jest tą osobą, której słowo "kocham" nadaje na ziemi najpełniejszą treść - dodał bp, cytując fragment piosenki Mieczysława Fogga pt. "Serce matki".

- Jezus z krzyża objawia nowy, duchowy wymiar macierzyństwa Maryi. Ona ma być Matką ucznia. Umiłowany uczeń otrzymuje zadanie, że jest Synem Matki Jezusa. Maryja, Matka Jezusa, miłuje każdego, którego Syn wyzwolił z niewoli grzechu - głosił bp Roman.