Rubli by nie starczyło...

Marek Szyperski

|

Gość Płocki 31/2015

publikacja 30.07.2015 00:00

Zameczek Krasińskich idzie do remontu. Muzeum Romantyzmu ma na ten cel unijne dofinansowanie.

 Neogotycki zameczek z pierwszej połowy XIX w. był prezentem ślubnym  gen. Wincentego Krasińskiego dla syna Zygmunta – poety i wieszcza Neogotycki zameczek z pierwszej połowy XIX w. był prezentem ślubnym gen. Wincentego Krasińskiego dla syna Zygmunta – poety i wieszcza
Marek Szyperski

To będzie remont kapitalny zameczku, przede wszystkim elewacji oraz ceglanych murów oporowych i portalu z piaskowca przed głównym wejściem – mówi dyrektor Roman Kochanowicz. Odrestaurowany zostanie także krzyż wzniesiony w parku przez generała Wincentego Krasińskiego, a upamiętniający śmierć na polowaniu w Opinogórze 10 września 1454 r. mazowieckiego Piasta księcia Bolesława IV.

Wokół tej śmierci narosło wiele legend, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę fakt, że po śmierci króla Władysława IV w bitwie pod Warną właśnie mazowiecki książę rywalizował o tron polski z bratem poległego władcy Kazimierzem Jagiellończykiem. Na zjeździe w Piotrkowie Trybunalskim szlachta Korony opowiedziała się za kandydaturą Bolesława, traktując jednak ten wybór jako formę nacisku na wahającego się wciąż Kazimierza. Zameczek, podobnie jak krzyż, wzniósł generał Wincenty w prezencie ślubnym dla swojego syna – poety Zygmunta. Stanisława Maliszewska z Muzeum Romantyzmu przypomina anegdotę związaną z budową: – Wincenty wymyślił sobie, że w jednym z saloników wyłoży podłogę złotymi rublami. Ale pojawił się problem, bo przecież na monecie był wizerunek władcy – cara rosyjskiego, na drugiej stronie godło carskie. I nie bardzo wypadało po tym chodzić – opowiada opinogórska przewodnik. – Hrabia udał się więc do cara, a ten kazał mu... kłaść ruble pionowo. Takie rozwiązanie Krasiński, choć do ubogich nie należał, uznał za zbyt kosztowne i zrezygnował z pomysłu. Zameczek mocno ucierpiał podczas dwóch wojen światowych. Ostatni remont kapitalny przeszedł pół wieku temu. Wykonawcę obecnego remontu ma wyłonić przetarg jeszcze w lipcu, a roboty potrwają dwa miesiące. Obiekt nie zostanie zamknięty dla zwiedzających. Część przyznanego dofinansowania zostanie przeznaczona na wydanie miniprzewodników i e-przewodników dla turystów. Umowę na dofinansowanie w kwocie 703 tys. zł podpisali Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, i Roman Kochanowicz. Warto dodać, że od trzech lat 26 lipca – we wspomnienie św. Anny – odbywa się procesja z zameczku do opinogórskiego kościoła. Jest w niej niesiona mozaika św. Anny Samotrzeciej. Ofiarowana przez generała Wincentego Krasińskiego w XX w. została przeniesiona z opinogórskiego kościoła do Muzeum Diecezjalnego w Płocku, aby zabezpieczyć ją przed ewentualną kradzieżą. Z Płocka została wypożyczona do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, gdzie teraz jest eksponowana w kaplicy neogotyckiego zameczku.