Ten smak się nie starzeje

ks. Włodzimierz Piętka

W Roku Życia Konsekrowanego przypominają się nam, trochę zapomniani chyba przez nas założyciele zgromadzeń zakonnych, którzy pochodzili z diecezji płockiej.

Ten smak się nie starzeje

W lipcu przypadają dwie rocznice, które w tym roku warto odnotować: 2 lipca minęło 175 lat od śmierci Bogdana Jańskiego, a 30 lipca minie 150. rocznica urodzin bp. Adolfa Piotra Szelążka. Obaj są kandydatami na ołtarze - przysługuje już im tytuł "sługi Bożego". Obaj byli założycielami zgromadzeń zakonnych: pierwszy Zmartwychwstańców, drugi - Terezjanek. Można powiedzieć, że "wyszli" oni z naszej diecezji. Jański tu się urodził i kształcił: w Winnicy i Pułtusku, Szelążek w Płocku dorastał do kapłaństwa, tu był księdzem i biskupem, zanim został posłany do męczeńskiego Łucka, na Wołyń.

Podobna jest historia dwóch sióstr zakonnych: Klary Szczęsnej - urodzonej w parafii Lubowidz - już wkrótce odbędzie się jej beatyfikacja (!) i Walentyny Łempickiej - pochodzącej z okolic Rypina, również kandydatki na ołtarze. Również one dały początek nowym rodzinom zakonnym.

Czasami mówi się, że nasza diecezji jest uboga dzisiaj w zakony. Z jednej strony to prawda, bo wciąż jest wiele niezaleczonych ran po carskich kasatach sprzed 150 laty. Ale jest czymś niezwykłym, że w tym czasie, niejako sami, przypominają się nam cisi święci, którzy posiali trwałe ziarno powołania zakonnego w Kościele. A wyszli przecież od nas...

Trwa nawiedzenie obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej diecezji. Może Maryja pomoże niektórym odważnie zapukać do klasztornych furt, aby tam odnaleźć szczęście i spełnienie?