Redaktor wydania

ks. Włodzimierz Piętka


|

Gość Płocki 26/2015

publikacja 25.06.2015 00:00

Warto było pojechać do Pułtuska.


Tam wszystko było podarowane: i pogoda, i tłumy wiernych, i charyzmatyczne słowa ewangelizatora, a przede wszystkim radość, że przyszła do nas Matka Boża w znaku jasnogórskiej ikony nawiedzenia. I właśnie od Pułtuska zaczęła się jej droga przez kolejne parafie nad Narwią i Orzycem. To będzie 248 niezwykłych dni i nocy we wszystkich wspólnotach, które będą rozpalały swe „kaganki wiary”, a Maryja będzie poruszała serca. „Gość Płocki” towarzyszy nawiedzeniu 
w każdej parafii. Zapraszamy do czytania relacji z Pułtuska na s. III, a każdego dnia w specjalnym serwisie na: plock.gosc.pl.