Kto wierzy i słyszy?

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 17.06.2015 19:31

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku czeka na nowych kandydatów.

Absolwenci płockiego WSD - rocznik 2015 Absolwenci płockiego WSD - rocznik 2015
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

- Potrzeba, aby były to osoby mające predyspozycje intelektualne i były osobowościowo dojrzałe. Czekamy jednak tylko na młodych ludzi, którzy kierują się religijną motywacją przy wstępowaniu do seminarium. Pamiętajmy, że księdzem może zostać ten, kto ma głębokie doświadczenie wiary, dzięki któremu przyjmie w swoim życiu postawę ofiary i służby. Czekamy z nadzieją - mówi ks. rektor Marek Jarosz.

Do 22 czerwca można składać wymagane dokumenty. Rektorat WSD prosi o wcześniejszy kontakt pod nr. tel. 24/ 264 32 62. W poniedziałek 22 czerwca odbędą się egzaminy wstępne. Drugi termin wyznaczono na początek września. Więcej informacji o wymaganych dokumentach i przebiegu egzaminu wstępnego można uzyskać na: www.seminarium.plock.opoka.org.pl.