Wybrani, wyświęceni i posłani

ks. Włodzimierz Piętka


|

Gość Płocki 24/2015

publikacja 11.06.2015 00:00

Kościół. Przedstawiamy sylwetki siedmiu nowych kapłanów diecezji płockiej, którym bp Piotr Libera udzielił święceń kapłańskich w minioną sobotę.

Wybrani, wyświęceni i posłani ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

Jubileuszowi i maryjni są nowo wyświęceni kapłani diecezji płockiej. Jest ich siedmiu, a wchodzą w posługę kapłańską w 940. roku istnienia diecezji płockiej i na kilka dni przed rozpoczęciem peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszych parafiach.

Na każdego z nowo wyświęcanych bp Piotr Libera włożył ręce, modląc się: „Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj tym swoim sługom godność prezbiteratu; odnów w ich sercach Ducha świętości; niech wiernie pełnią przyjęty od Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego”.
– Uczestniczymy w tajemnicy wybrania. Kandydaci do kapłaństwa mają stać się Chrystusowi. Należą do Chrystusa, który ich wybrał, aby szli w imię Jego. Nie może ich zatrzymać ani miłość matki, ani miłość ojca, ani miłość babci, bo są posłani, aby szli – mówił bp Libera w kazaniu. – Jezus zawierzył wam jak przyjacielowi. Znaczy to, że swoją sprawę, swoje dzieło oddał w ręce przyjaciół. Znaczy to, że spodziewa się wierności ze strony przyjaciół. Znaczy to, że już nie mam własnych ambicji, tylko ambicje Jezusa. Znaczy to, że nie mam własnych interesów, ale owładnięty jestem sprawą Jezusa. Znaczy to, że ponad miłość i upodobania swoje stawiam dzieło i zadanie Jezusa – Przyjaciela. Znaczy to, że sługa-przyjaciel nie dzieli serca z drugim, ale całe serce ma dla Pana. Czy rozumiecie, że własne przyjaźnie, sympatie i upodobania należy podporządkować Jedynemu Przyjacielowi? – pytał.
Zwrócił uwagę, że na progu nowej posługi czeka na nich Jezusowe słowo: „Posyłam was” oraz wspólnota kapłańska, w której powinni odkryć jedność i swoją tożsamość.