Prezent na jubileusz diecezji

red.

publikacja 02.04.2015 13:04

Publikujemy dekret Biskupa Płockiego, podnoszący kościół pw. św. Bartłomieja w Płocku do godności kolegiaty i przywracający do istnienia przy nim dawną kapitułę kolegiacką św. Michała.

Kościół farny pw. św. Bartłomieja w Płocku Kościół farny pw. św. Bartłomieja w Płocku
Agnieszka Małecka /Foto Gość

Mając na uwadze przesłanki historyczne: istnienie od połowy XII stulecia przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku (powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego), prastarej kapituły kolegiackiej pod tym samym wezwaniem oraz jej przeniesienie w 1731 roku do istniejącego od 1356 roku kościoła parafialnego św. Bartłomieja w tymże mieście (stał się wówczas kolegiatą), gdzie funkcjonowała sprawując kult Boży, aż do roku 1819, kiedy to została zniesiona, oraz pragnąc nawiązać do chlubnych tradycji i bogatego dziedzictwa duchowego tejże kapituły, a także kierując się pragnieniem kontynuowania współcześnie zadań pełnionych przez to kolegium w zakresie uświetniania kultu Bożego w tak znamienitej świątyni, która niedawno obchodziła swój jubileusz 650-lecia powstania, oraz w roku 940-lecia istnienia diecezji płockiej, po wysłuchaniu opinii Kolegium Konsultorów, niniejszym nadaję kościołowi parafialnemu pod wezwaniem św. Bartłomieja w Płocku rangę kolegiaty.

Jednocześnie, na mocy kan. 504 Kodeksu Prawa Kanonicznego restytuuję przy niej Kapitułę Kolegiacką św. Michała w Płocku.

Jej strukturę, zadania i funkcjonowanie określi własny statut tego gremium.

Wyrażam głęboką nadzieję, że nadanie czcigodnej farze płockiej, tak dobrze zasłużonej dla wielu pokoleń mieszkańców naszego miasta, rangi świątyni kolegiackiej przyczyni się do ożywienia życia religijnego parafian. Oby prześwietna kolegiata była miejscem, w którym Bóg doznaje coraz większej czci, a modlący się tutaj odkrywają na nowo Jego miłość do człowieka.

Niech przywrócona temu kościołowi po 196-ciu latach farna Kapituła Kolegiacką godnie pełni swoje zadania przyczyniając się do pomnażania chwały Bożej.

 

bp Piotr Libera