Ekumeniczne "Hospody, pomyłuj!"

ks. Włodzimierz Piętka

publikacja 24.01.2015 22:09

Prawosławna Wieczernia, czyli nieszpory z homilią bp. Piotra Libery zakończyła Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Płocku.

Bogata w liturgiczne symbole i piękny cerkiewny śpiew była liturgia na zakończenie tygodnia ekumenicznego w Płocku Bogata w liturgiczne symbole i piękny cerkiewny śpiew była liturgia na zakończenie tygodnia ekumenicznego w Płocku
ks. Włodzimierz Piętka /Foto Gość

- Wieczernia... Nieszpory prawosławne... Tą wymowną modlitwą, wspólną wszystkim naszym Kościołom, zamykamy jedyny w swoim rodzaju tydzień w roku - tydzień, podczas którego bracia i siostry modlący się zazwyczaj w swoich cerkwiach, kościołach, zborach, świątyniach idą tu, w Płocku, w ekumenicznej pielgrzymce wiodącej od bazyliki katedralnej, przez poreformacki kościół św. Jana Chrzciciela, kaplicę seminaryjną, zbór ewangelicki, sanktuarium Miłosierdzia, mariawicką Świątynię Miłości i Miłosierdzia, aż po tę ciepłą, serdeczną cerkiew - mówił bp Libera.

Odwołał się do spotkania papieża Franciszka z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem. - I dziś jakże nie dziękować Bogu za te spotkania, które przemieniają nas w braci w nadziei, nadziei Zmartwychwstałego Pana?Jakże nie dziękować - w tym kontekście - Bogu za to, że tegoroczny tydzień modlitw tak wymownie naznaczył ”Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” (jego sygnatariuszem był między innymi bp Ludwik), apel, w którym przełożeni wszystkich Kościołów chrześcijańskich w Polsce przypominają, że "niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinna być dniem modlitwy, świętowania i świadectwa, a - niestety - staje się takim samym dniem, jak pozostałe dni tygodnia"?. Jakże nie cieszyć się z tego wspólnego apelu, który jeszcze raz nam uświadamia, jak wiele nas łączy i jak bardzo to, co nas łączy, przewyższa to, co dzieli?! I jakże nie cieszyć się z tego, że wspólnie w czasie tych świętych dni mogliśmy medytować ewangeliczną scenę spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej w Sychar? - mówił biskup płocki w kazaniu. - Budujmy mosty, dajmy nadzieję, poczucie bezpieczeństwa i wytchnienie od trudów dnia codziennego. Czyńmy to nie oddzielnie, nie wbrew sobie, nie - broń, Boże! - przeciw sobie. Czyńmy to razem. Razem nieśmy naszemu światu żywą wodę wiary, nadziei i miłości.

- Jeszcze więcej potrzeba nam pragnienia naśladowania Jezusa i potrzeby modlitwy – powiedział na zakończenie ekumenicznej modlitwy ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz. W czasie Nieszporów czytania biblijne odczytali: ks. Mateusz Łaciak, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku i ks. prof. Henryk Seweryniak, odpowiedzialny w diecezji płockiej za dialog ekumeniczny. W liturgii uczestniczyli biskup płocki Piotr Libera i bp Maria Ludwik Jabłoński – biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. W czasie liturgii śpiewy wykonał prawosławny chór z Warszawy